Distribuera enhetsinformation till andra flerfunktionsskrivare från Canon

Olika maskininställningar (enhetsinformation) kan skickas över nätverket och automatiskt tillämpas på andra Canon flerfunktionsskrivare. Med den här funktionen kan du ange en värdmaskin vars registrerade information (som inställningar i menyn Inställningar/Registrering och adresslistor) ska distribueras till andra klientmaskiner. Det gör att du kan konfigurera samma inställningar som värdmaskinen. Det gör det enklare att införliva nya flerfunktionsskrivare i ditt system och det gör att du kan använda flera maskiner med samma inställningar, vilket i sin tur förenklar hanteringen även när du ökar antalet maskiner. För mer information om maskininformation som kan distribueras, se Inställningar/Registrering.
Om både värd och klient är maskiner i imageRUNNER ADVANCE-serien, kan enhetsinformation delas ut. Det är även möjligt att ta emot viss inställningsinformation från modeller i andra serier. Men en del information kanske inte distribueras på rätt sätt. <Enhetsinfo distribueringsinställningar>
Viss enhetsinformation kanske inte distribueras korrekt om vissa tillbehör har monteras på maskinen.

Konfigurera distributionsinställningar

Följ stegen nedan för att distribuera.
Kontrollera grundkonfigurationen.
Är värd och klient korrekt anslutna via nätverket?
Har TLS-nyckeln och certifikatet konfigurerats korrekt på klientmaskinen?
När du automatiskt söker efter klientdatorer, kontrollera att SLP-kommunikation är tillgängligt mellan maskinerna. Övervaka maskinen från enhetshanteringssystem
Registrera distribueringsmottagare för enhetsinformation.
På värdmaskinen måste du registrera klientdatorer som kommer att ta emot distribuerad enhetsinformation. Registrera mottagare av enhetsinformation
För att kunna utföra användarautentisering när enhetsinformationen tas emot, måste du konfigurera nödvändiga inställningar på värd och klient. Utföra användarautentisering vid distribuering av enhetsinformation
Fördela enhetsinformationen.
Kontrollera resultatet av distribueringen av enhetsinformation på värd och klient.
9EWF-0K5