Installera systemalternativ

När du använder systemalternativen, kan du behöva logga in med administratörsbehörighet för att registrera licenser. Om du vill registrera en licens, kommer du att behöva numret som skrivs ut på licensåtkomstnummercertifikatet. Se till att du har det med dig innan du börjar. Du kan registrera en licens även om maskinen inte är ansluten till nätverket.
1
Utför ett kommunikationstest.
Kontrollera om du kan registrera licensen över nätverket.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt> <Registrera/uppdatera programvara>  <Software Management Settings>.
3
Tryck på <Test Communication>.
Om meddelandet <Do you want to test communication?> visas.
4
Tryck på <Ja>.
Resultaten av kommunikationstestet visas.
Om <FEL> visas, kontrollera att nätverkskabeln är ansluten och att nätverksinställningarna har konfigurerats korrekt. Inställning med hjälp av installationsguiden
Om du inte kan ansluta till nätverket, registrera licensen offline. Om registrering inte kan utföras över nätverket
2
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
3
Tryck på <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt> <Registrera/uppdatera programvara>  <Install Applications/Options>.
4
Tryck på <License Access Number> och ange licensåtkomstnumret.
5
Kontrollera numret och tryck på <Aktivera>.
6
Välj funktion att installera och tryck på <Install>.
Om skärmen för licensavtal visas, kontrollera informationen och tryck på <Accepterar>.
7
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  (Inställningar/Registrering) <Tillämpa inst.ändr.>  <Ja>.

Om registrering inte kan utföras över nätverket

Om maskinen av någon anledning inte kan ansluta till nätverket, registrerar du licensen offline. Skaffa först en licensnyckel med en dator som är ansluten till nätverket, och registrera den sedan genom att ange den i maskinen. För att skaffa en licensnyckel behöver du det nummer som skrivits ut på licensåtkomstnummercertifikatet, tillsammans med serienumret för maskinen.
1
Gå till den licensutfärdande webbplatsen (http://www.canon.com/lms/license/) och hämta licensnyckeln.
Följ anvisningarna på skärmen och ange licensåtkomstnumret och serienumret för att hämta en licensnyckel.
2
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
3
Tryck på <Hanteringsinställningar>  <Licens/övrigt>  <Registrera licens>.
4
Ange licensnyckeln.
5
Tryck på <Aktivera>  <OK>.
6
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  (Inställningar/Registrering) <Tillämpa inst.ändr.>  <Ja>.
Registrera en licens för ett MEAP-program
Du kan också behöva registrera en licens när du använder ett MEAP-program. Mer information finns i Installera MEAP-program.
Bekräfta serienumret
Serienumret visas längst ned till vänster på skärmen när du trycker på (Räknare/enhetsinformation) eller på knappen [Räknare/enhetsinformation] (modeller med upprätt kontrollpanel). Den kan även bekräftas genom från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) portalsida.
9EWF-0K0