Skriva ut med inställningar som inaktiverar obehörig kopiering

Vid utskrift av dokument som innehåller personlig eller konfidentiell information, är det nödvändigt att undvika läckor orsakade av ej auktoriserad kopiering av tredje part. För att undvika ej auktoriserad kopiering, har maskinen utrustats med en Säker vattenstämpel-funktion som skriver ut tecken som "HEMLIGT" vid reproducering. För att kunna använda den säkra vattenstämpeln på maskinen, måste skrivardrivrutinens säkerhetsutskriftfunktion först ställas in.
Kontrollera om det är nödvändigt att göra inställningen med skrivardrivrutinen.
Om maskinen är inställd för att använda den säkra vattenstämpeln på alla utskriftsdokument, är det här avsnittet inte nödvändigt. Genom att skriva ut som vanligt inbäddas den säkra vattenstämpeln automatiskt (Bädda in osynlig text (Tvingad säker vattenstämpel)). När du aktiverar eller inaktiverar den säkra vattenstämpeln för varje dokument följer du anvisningarna nedan.

Aktivera den säkra vattenstämpeln

För att använda den säkra vattenstämpeln måste du aktivera skrivardrivrutinens säkerhetsutskriftsfunktion. Du måste logga in på en dator som administratör för att utföra den här inställningen.
1
Öppna skrivarmappen. Visa skrivarmappen
2
Högerklicka på ikonen för maskinen och klicka därefter på [Egenskaper för skrivare].
3
Markera kryssrutan för [Enhetens funktion för säker utskrift] på fliken [Enhetsinställningar].
4
Klicka på [OK].

Skriva ut med säker vattenstämpel

För att skriva ut med säker vattenstämpel utför du följande åtgärder på skrivardrivrutinen för varje utskrift.
1
Öppna ett dokument och ta fram inställningsskärmen för skrivardrivrutinen.
2
Markera maskinen och klicka på [Detaljer] eller [Egenskaper].
3
Klicka på [Avancerade inställningar] på fliken [Efterbehandling].
4
Välj [På] på [Enhetens funktion för säker utskrift] och klicka på [OK].
5
Klicka på [OK].
6
Klicka på [Skriv ut] eller [OK].
Utskriften utförs med säker vattenstämpel inbäddad i dokumentet.
9EWF-0A4