Importera/exportera inställningar individuellt

Du kan välja vissa inställningar som ska importeras eller exporteras, som adresslistor i adressboken eller skrivarinställningar. Administratörsbehörighet krävs för att utföra dessa åtgärder.
Mer information om hur du redigerar en adressboks CSV-fil för import finns i Adressboksobjekt.

Exportera inställningar individuellt

1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Datahantering] och välj de inställningar du vill exportera.
Vid export av adresslistorna
4
Klicka på [Starta export].
5
Följ anvisningarna på skärmen för att ange var data ska sparas.

Importerar inställningar individuellt

1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Datahantering] och välj de inställningar du vill importera.
Vid import av adresslistor
4
Klicka på [Starta import]  [OK].
Maskinen kan behöva startas om beroende på inställningarna du vill importera. Starta om maskinen
9E1L-0F9