Konfigurera autentiseringsfunktioner

Du kan ställa in användarinloggningsmetoder, autentiseringsenheter och andra autentiseringsfunktioner baserat på din systemmiljö och dina behov. Du kan också ange hur skärmen för inloggning visas.

Konfigurerar metoder för användarinloggning och autentiseringsenheter

Ange metoder för användarinloggning (Inloggningsmetod) och autentiseringsenheter (Autentiseringsenhet). Observera att autentiseringsenheter måste ställas in innan du konfigurerar inställningarna nedan.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Användarhantering]  [Hantera autentisering].
4
Klicka på [Grundinställningar]  [Redigera ...].
5
Markera kryssrutan för [Använd autentiseringsfunktion för användare] och ange de nödvändiga inställningarna.
Välj de inloggningsmetoder du vill använda och ange detaljerade inställningar såsom autentiseringsenhetsinställningarna.
Autentisering med tangentbord
Konfiguration av detaljerade inställningar för autentiseringsfunktioner
6
Klicka på [Uppdatera].
7
Starta om maskinen. Starta om maskinen

Ange när inloggningsskärmen ska visas

Du kan ange när inloggningsskärmen ska visas genom att antingen välja "när du börjar använda maskinen" eller "efter att en funktionsknapp trycks in". Om du väljer "efter att en funktionsknapp tryckts in", kan du ange funktioner som kräver användarinloggning. Funktioner som inte angetts är tillgängliga för oregistrerade användare.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Användarhantering]  [Hantera autentisering].
4
Klicka på [Inställningar för kontrollpanel]  [Redigera ...].
5
Konfigurera eventuellt inställningarna.
[Inloggningsinställningar]
I [Visa inloggningsskärm:], välj när inloggningsskärmen ska visas.
Om du väljer [Visa inloggningsskärm när funktioner som kräver autentisering väljs] välj även vilka funktioner som inloggningsskärmen ska visas för.
Om du ändrar den här inställningen kan <Begränsa åtkomst till andra användarjobb> ställas in på <På>. Relationen mellan inställningarna anges nedan. <Begränsa åtkomst till andra användarjobb>
Om kryssrutan [Visa inloggningsskärm när du börjar använda enheten] är markerad:
ställs <Kopiera/skriv ut>, <Skicka> och <Lagra> i <Begränsa åtkomst till andra användarjobb> in på <På>
Om kryssrutan [Visa inloggningsskärm när funktioner som kräver autentisering väljs] är markerad och kryssrutan [Kopia], [Åtkomst till lagrade filer] eller [Utskrift] är markerad i [Välj funktion som kräver autentisering]: är
<Kopiera/skriv ut> i <Begränsa åtkomst till andra användarjobb> inställt på <På>
Om kryssrutan [Visa inloggningsskärm när funktioner som kräver autentisering väljs] är markerad och kryssrutan [Fax] eller [Skanna och skicka] är markerad i [Välj funktion som kräver autentisering]: är
<Skicka> i <Begränsa åtkomst till andra användarjobb> inställt på <På>
Om kryssrutan [Visa inloggningsskärm när funktioner som kräver autentisering väljs] är markerad och kryssrutan eller [Skanna och lagra] är markerad i [Välj funktion som kräver autentisering]: är
<Lagra> i <Begränsa åtkomst till andra användarjobb> inställt på <På>
Om du vill ställa in <Begränsa åtkomst till andra användarjobb> på <Av>, ställer du in det på <Av> när inställningen är klar.
[Bakgrundsinställningar för inloggningsskärm]
Du kan ange en bakgrundsbild för inloggningsskärmen.
6
Klicka på [Uppdatera].
9E1L-0CE