<Justera bildkvaliteten>

Ange bildkvalitetsjusteringen för kopiering och utskrift.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Auto toningsjustering>

 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om utskriftens toning skiljer sig från originalet, kan du använda denna korrigering för att justera utskriften så att den motsvarar det ursprungliga dokumentet bättre. Justera toning
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Auto toningsjustering>
När <Tunt/norm./återvunnet> är inställt:
<Full justering>: Pappersval, <Starta utskrift>
<Snabbjustering>: <Start>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
När <Tjockt> är inställt:
<Full justering>: Pappersval, <Starta utskrift>
När <För skrivare 1200 dpi> är inställt:
<Full justering>: Pappersval, <Starta utskrift>
<Initiera när Full justering används>: <På>, <Av>
Vi rekommenderar att du väljer <Full justering> när du utför automatisk toningsjustering. Välj <Snabbjustering> om du vill utföra snabba men mindre omfattande justeringar mellan de regelbundna fulla justeringarna.
Provsidor räknas inte som en del av det totala antalet kopior eller utskrifter.

<Korrigera täthet>

 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om tätheten för utskriften skiljer sig från originalet, kommer detta alternativ att justera scanningstätheten så att den motsvarar det ursprungliga dokumentet bättre. Justera tätheten
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Korrigera täthet>
<Kopia>: <Ljus>, <Mörk> (9 nivåer)
<Skicka/scanna och lagra S/V (Annat än brevlåda)>: <Ljus>, <Mörk> (9 nivåer)
<Scanna i färg för sändning/Scanna och lagra>: <Ljus>, <Mörk> (9 nivåer)
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<Korrigera skugga>

 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om bildområden på utskriften har ojämn täthet justerar denna korrigering utskriften så att tätheten blir jämn. Korrigera ojämn täthet
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Korrigera skugga>
När <Korrigering med densitometer> är inställt:
<Starta utskrift>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
När <Visuell korrigering> är inställt:
<Finjustera>, <Mata ut provsida>, <Återställ grundinst.>, <Återställ föregående inställningar>
När <Scannerkorrigering> är inställt:
Pappersval, <Starta utskrift>, <Starta scanna>

<Autokorrigering av färgändring>

 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om utskriftens färger flyter ut eller blir suddiga kan färgmisspassning (färgfelregistrering) ha inträffat. Denna korrigering justerar utskriften så att färgmisspassning inte sker. Korrigera färgmisspassning
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Autokorrigering av färgändring>
<Start>
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<Färgrikedomsinställningar för fullfärgsutskrift>

 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Denna inställning låter dig öka färgernas mättnad när du skriver ut i färg. Göra färgerna klarare
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Färgrikedomsinställningar för fullfärgsutskrift>
<Standard>, <Nivå 1>, <Nivå 2>
Ja
Ja
Nej
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Inställningen träder bara i kraft för kopieringsjobb och utskriftsjobb med dokument (scannade data) som lagrats i brevlådor.

<Finjustera zoom>

 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om den kopierade bildens storlek skiljer sig markant från originaldokument, utförs finjustering så att utskriften motsvarar formatet på det ursprungliga dokumentet bättre. Justera bildstorlek
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Finjustera zoom>
<X>:
-1,0 % till 0 % till +1,0 % (i steg om 0,1 %)
<Y>:
-1,0 % till 0 % till +1,0 % (i steg om 0,1 %)
Ja
Ja
Nej
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<Inställningar för rastermönster>

 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Ställ in rastermönstret så att utskrivna bilder får jämnare toning och kanter. Ställa in rastermönster
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för rastermönster>
<Mönster 1>, <Mönster 2>
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Justera tonervolym för färgutskrift>

 (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Genom att justera mängden toner som används vid färgutskrift, kan du minska problem som uppstår med ränder och oregelbundenheter. Minska mängden toner som används vid färgutskrift
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Justera tonervolym för färgutskrift>
<Av>, <Nivå 1>, <Nivå 2>
Ja
Nej
Nej
A
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
9E1L-0J3