<Faxinställningar>

Ange inställningarna för att skicka fax.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt markerat med en asterisk (*)
Visas bara om du har alternativet installerat.

<Registrera favoritinställningar>/<Redigera favoritinställningar>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan registrera ofta använda inställningar i en knapp på maskinen för senare användning när du skickar ett fax. Du kan också ett tilldela ett namn till knappen och ange en kommentar. Du kan också ta bort eller byta namn på registrerade inställningar. Registrera en kombination av vanliga utskriftsinställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera favoritinställningar>
Bekräfta inställningar
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
Välj plats: <M1> till <M18>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
<Visa kommentarer>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Namn>, <Kommentar>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
<Redigera favoritinställningar>
Välj knappen. <M1> till <M18>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Visa kommentarer>: <På>, <Av>
<Radera>, <Kontrollera innehåll>, <Ändra namn>

<Visa bekräftelse av favoritinställningar>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan välja om du vill visa en bekräftelseskärmbild när du återkallar "Favoritinst.".
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa bekräftelse av favoritinställningar>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<Standardskärm>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan ange vilken skärm som ska visas när du trycker på <Fax> eller  (Återställ).
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Standardskärm>
<Standard>, <Adressbok>, <Favoritinställningar>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <Standard> är valt:
<Visa skärm för linjeval>*1: <På>, <Av>
*1 Anger alternativ som endast visas när lämpliga tillbehör är tillgängliga.

<Begränsa användning av adressbok>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan välja att dölja adressboken och snabbknapparna på faxgrundinställningsskärmen etc. för att begränsa hur adressboken kan användas.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Begränsa användning av adressbok>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<Ändra standardinställningar>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan ändra standardinställningen för funktionen <Fax>.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ändra standardinställningar>
<Registrera>, <Initiera>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar

<Registrera alternativsnabbknappar>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan registrera lägen i de genvägsknappar som visas på skärmbilden <Fax>. Anpassa skärmbilden med grundläggande funktioner
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera alternativsnabbknappar>
<Snabbknapp 1>:
<Täthet>, varje läge, <Ej tilldelad>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritinställningar
<Snabbknapp 2>:
<Originaltyp>, varje läge, <Ej tilldelad>
<Snabbknapp 3>:
<2-sidigt original>, varje läge, <Ej tilldelad>
<Snabbknapp 4>:
<Olika original format>, varje läge, <Ej tilldelad>

<Registrera avsändarnamn (TTI)>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan registrera ett godtyckligt namn som avsändarnamn, t.ex. namnet på avdelningen eller på en person och redigera/ta bort registrerade namn. Det registrerade namnet skrivs ut på papper hos mottagaren som avsändarinformation när du skickar ett fax.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera avsändarnamn (TTI)>
<Registrera/redigera>, <Radera>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Du kan lagra upp till 99 sändarnamn (01 till 99).

<Anv autent. användarnamn som avsändarnamn>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Om inloggning sker med personlig autentiseringshantering, visas inloggningsnamnet i <100> på skärmbilden <Avsändarnamn (TTI)>. Om <På> har valts, används inloggningsnamnet i <100> standardinställning för avsändarens namn.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Anv autent. användarnamn som avsändarnamn>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Om denna inställning är satt till <Av>, används användarnamnet i <00> som standardinställning för avsändarens namn. För anvisningar om hur du registrerar ett användarnamn, se Faxlinjeinställningar.

<ECM S.>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan ställa in om du vill använda ECM i faxöverföringsprotokollet. I felkorrigeringsläget identifieras faxdatafel som korrigeras.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<ECM S.>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Om kommunikationshastigheten visas sig vara extremt långsam kan du förbättra den genom att välj <Av>.
Även om du ställer in ECM kan fel ibland uppstå pga. dålig telefonlinje.
Villkor för en ECM-överföring anges nedan.
ECM-överföring aktiveras med den här inställningen
Mottagaren har stöd för ECM
<ECM S.> har ställts in på <På> vid registrering av mottagaradressen i adressboken Registrera mottagare i adressboken

<Ange paustid>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan ange antalet sekunder som pausen ska vara när du skickar fax. Vissa utlandssamtal kanske inte lyckats om du slår det internationella åtkomstnumret, land och mottagarens telefonnummer samtidigt. I sådana fall kan du infoga en paus efter utlandskoden för att göra det enklare att ansluta.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ange paustid>
1 till 4 till 15 s
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Pauser som anges i slutet av slagna faxnummer är alltid 10 sekunder långa.

<Automatisk återuppringning>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Med Automatisk återuppringning rings mottagarens faxnummer automatiskt upp igen om det inte gick att ringa på grund av att linjen var upptagen eller på grund av att det inträffade ett sändfel. Om du aktiverar inställningen kan du ange hur många gånger maskinen ringer upp på nytt, uppringningsintervall och om dokumentet ska skickas på nytt när det har inträffat ett fel.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Automatisk återuppringning>*1
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Ange detaljer>:
<Antal återuppringningar>: 1 till 2 till 10 ggr
<Återuppr.intervall>: 2 till 99 minuter
<Ring upp igen vid sändningsfel>: <Felsida och förstasid>, <Alla sidor>, <Av>
*1 Indikerar alternativ som kanske inte visas på displaybilden Inställningar/registrering eller som kan ha olika standardinställning beroende på region.

<Kontrollera kopplingston för sändning>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Om du skickar ett fax från maskinen samtidigt som en annan faxmaskin (tillverkat av ett annat företag än Canon) försöker skicka ett fax till dig, kan det hända att ditt fax vidarekopplas till den faxmaskinen, istället för den avsedda mottagaren. Om du aktiverar den här inställningen kan du undvika sådana sändproblem.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Kontrollera kopplingston för sändning>*1
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
*1 Indikerar alternativ som kanske inte visas på displaybilden Inställningar/registrering eller som kan ha olika standardinställning beroende på region.

<Resultatrapport faxsändning>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
En faxsändrapport är en rapport som gör det möjligt att kontrollera om fax har skickats korrekt till avsedda mottagare. Maskinen kan ställas in för att skriva ut rapporten automatiskt efter att dokumenten har skickats eller bara när överföringsfel inträffar. Du kan också ange inställningar så den första delen av dokument skrivs ut som en del av rapporten så att du kan se dokumentets innehåll. Faxsändningsrapport
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Resultatrapport faxsändning>
<Endast för fel>, <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <Endast för fel> är valt:
<Rapport med sändbild>: <>, <Av>
När <På> är valt:
<Rapport med sändbild>: <>, <Av>

<Faxaktivitetsrapport>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan skriva ut eller skicka faxdokument för att skicka/ta emot loggar som en rapport. Maskinen kan ställas in för att skriva ut eller skicka rapporten när angivet antal kommunikationer (40 till 1 000) nås eller vid angiven tidpunkt. De skickade/mottagna rapporterna kan även skrivas ut eller skickas separat. Faxaktivitetsrapport
När rapporten skickas som data skickas den i CSV-filformat.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Faxaktivitetsrapport>
<Skriv ut/skicka för varje angivet ant. överför.>: <Utskrift>, <Skicka>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Antal överföringar: 40 till 1000
<Skriv ut/skicka vid angiven tid>: <Utskrift>, <Skicka>, <Av>
Ange utskriftstid: 00:00 till 23:59
<Skriv ut skickade/mottagna jobb separat>: På, Av
<Mottagare>

<Ange linje>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Ange faxlinjeinställningarna.

<Sändstarthastighet>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Kan du ändra starthastigheten vid sändning. Den här inställningen är praktisk om det är svårt att initiera sändningen av ett dokument på grund av att dålig linje.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Sändstarthastighet>
<33600 Bit/s>, <14400 Bit/s>, <9600 Bit/s>, <7200 Bit/s>, <4800 Bit/s>, <2400 Bit/s>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Om det tar lång tid innan dokumentöverföringen startar, kan det bero på att de lokala telefonlinjerna har låg kvalitet. Välj en lägre hastighet. Du kan välja <33600 Bit/s>, <14400 Bit/s>, <9600 Bit/s>, <7200 Bit/s>, <4800 Bit/s> eller <2400 Bit/s>.
Ställ in <Autojustera komm.hastighet vid användning av VoIP> på <På> för att skicka och ta emot fax på ett bättre sätt när linjen eller den andra parten har en benägenhet att krångla. Kommunikationshastigheten begränsas till <14400 Bit/s> eller läge, vilket ger färre fel. Om <Autojustera komm.hastighet vid användning av VoIP> är inställt på <Off> återgår hastigheten till det värde som visas i <Sändstarthastighet>.

<R-knappsinställning>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Om enheten är ansluten via PBX (en växel) måste du ange åtkomstmetod. Du kan ange PBX-typen till <Prefix> eller <Koppling>. Om du programmerar in åtkomstnumret för extern linje kan du enkelt få en extern linje.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<R-knappsinställning>
<PSTN>, <PBX>
När <PBX> är valt:
<Prefix> (högst 20 siffror), <Koppling>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<Bekräfta angivna faxnummer>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
För att förebygga att fax skickas till fel mottagare kan du välja om du vill visa en bekräftelseskärmbild när du anger ett faxnummer.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Bekräfta angivna faxnummer>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<Tillåt sändning från faxdrivrutin>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan välja om du vill tillåta sändning av ett fax från en dator.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tillåt sändning från faxdrivrutin>
<>, <Av>
Ja
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<Kontrollera före sändning om faxmottagare inkluderad>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan välja om du vill visa en bekräftelseskärmbild för mottagare när du skickar dokument till mottagare som innehåller fax. Detta hjälper dig att förhindra fax skickas till fel mottagare.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Kontrollera före sändning om faxmottagare inkluderad>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
När <På> är valt:
<Endast för gruppsändn.>, <Alla>

<Begränsa gruppsändning om faxmott. är inkluderad>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan välja om du vill begränsa sändning till flera mottagare som innehåller fax samtidigt.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Begränsa gruppsändning om faxmott. är inkluderad>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering

<S.-inställningar för fjärrfax> *

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Ange inställningarna på klientmaskinen för fjärrfaxfunktionen.

<Fjärrfaxinställningar>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Ange inställningarna på servermaskinen för fjärrfaxfunktionen.

<Autojustera komm.hastighet vid användning av VoIP>

 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan skicka och ta emot fax på ett bättre sätt när linjen eller den andra parten har en benägenhet att krångla.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Autojustera komm.hastighet vid användning av VoIP>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
Om du ställer in detta på <På> begränsas kommunikationshastigheten till <14400 Bit/s> eller lägre i följande inställningar, vilket ger färre fel. Om du ställer in detta på <Off> återgår hastigheten till originalvärdena.
 <Sändningshastighet> för mottagare som finns registrerade i adressboken eller snabbvalsknapparna Registrera mottagare i adressboken
 Överföringshastighet som ställs in i <Sändstarthastighet> <Sändstarthastighet>
 Mottagningshastighet som ställts in i <Starthastighet M.> <Starthastighet M.>
9E1L-0K8