Configuració dels sons

Podeu ajustar el volum dels sons que l'equip emet en enviar/rebre un fax. A més de configurar els sons per als faxos, podeu especificar si s'emeten o no sons de confirmació i advertència.

Ajust del volum per enviar/rebre faxos

Podeu ajustar el volum dels sons de les comunicacions durant la transmissió del fax i el so emès per al resultat d'enviament/recepció del fax. També podeu establir si s'emet un so que indiqui el resultat d'enviament/recepció de Bloqueig de memòria de fax.
1
Premeu <Ajustar volum>. La pantalla <Inici>
2
Ajusteu el volum o especifiqueu l'opció i premeu <Bé>.
<Volum alarma>
Ajusteu el volum del so que s'emet quan es finalitza l'enviament i la recepció de faxos (excepte quan imprimiu faxos rebuts) i el volum del so que s'emet quan es cancel·la o finalitza un fax a causa d'un error. Per silenciar el so, premeu  diverses vegades per establir el volum a l'extrem esquerre.
<Volum altaveu>
Ajusteu el volum dels següents sons. Per silenciar el so, premeu  diverses vegades per establir el volum a l'extrem esquerre.
El so que s'emet amb l'enviament de faxos
El so que s'emet quan finalitza la impressió d'un fax rebut i el so que s'emet quan es finalitza un fax a causa d'un error.
<To de fi RX/TX en memòria>
Especifiqueu si s'emet un so o no quan l'enviament/la recepció de Bloqueig de memòria de fax finalitza sense errors. Desament de documents rebuts a l'equip (recepció de la memòria)
<To error RX/TX en memòria>
Especifiqueu si s'emet un so o no quan l'enviament/la recepció de Bloqueig de memòria de fax finalitza amb un error. Desament de documents rebuts a l'equip (recepció de la memòria)

Configuració del so de confirmació i el so d'avís

L'equip reprodueix sons en diverses situacions, com ara quan es premen tecles del tauler de control o botons de la pantalla tàctil, o quan es produeix una avaria. Podeu especificar si cada so s'ha d'establir individualment o no.
1
Premeu <Ajustar volum>. La pantalla <Inici>
Si l'equip no té funció de fax, aneu el pas 3.
2
Premeu <Altres ajustos de volum>.
3
Establiu cada so de confirmació/advertència i premeu <Tancar>.
Elements de configuració
Descripció
<To d'entrada>
So que s'emet cada cop que es prem una tecla del tauler de control o un botó de la pantalla tàctil
<To d'entrada no vàlid>
So que s'emet quan es porta a terme una operació de tecla/botó no vàlida, o quan s'introdueix un número que està fora del rang de valors vàlid
<To reposar consumibles>
So que s'emet quan la quantitat de tòner és baixa
<To d'original oblidat>
So que s'emet si l'original queda al vidre després de finalitzar l'operació
<To d'error>
So que s'emet quan es produeix una avaria com ara un encallament de paper o un error de funcionament
<To fi de treball>
So que es produeix quan finalitza una operació com ara la còpia o lectura.
<To de mode repòs>*1
So que s'emet quan l'equip entra en mode repòs o s'apaga si establiu <Opcions inici ràpid per l'alimentació principal> en <On>. (Depenent de les situacions, l'equip no s'inicia ràpidament i el to no sona.)
<To d'inici de sessió>
So que s'emet quan l'inici de sessió és correcte
<To canvi de tòner no buit>*2
So que s'emet quan s'extreu un cartutx del tòner que no està completament buit
*1 Pot aparèixer com <To d'estalvi energia/repòs> per a alguns models.
*2 Pot no aparèixer per a alguns models.
4
Premeu <Bé>.
9EF4-05C