Substitució de les grapes de la unitat d'acabat

1
Obriu la tapa davantera de la unitat d'acabat.
2
Traieu el cartutx de grapes.
Subjecteu el separador verd del cartutx de grapes i traieu-lo en línia recta.
3
Extraieu la caixa de grapes buida del cartutx de grapes.
Pinceu les marques de la fletxa de la caixa de grapes i traieu-la en la direcció de la fletxa.
4
Traieu la caixa de grapes nova de la caixa.
5
Carregueu la caixa de grapes nova al cartutx de grapes.
Inseriu el separador de l'extrem de la caixa de grapes al cartutx de grapes i, després, abaixeu la caixa de grapes per instal·lar-la.
6
Subjecteu el separador verd del cartutx de grapes i empenyeu-lo tant com pugueu.
7
Tanqueu la tapa davantera de la unitat d'acabat.
9EF4-01L