Encallaments de paper a un origen de paper

Comproveu la ubicació de l'encallament de paper a la pantalla i seguiu el procediment següent per treure el paper.
Confirmar abans de manipular
Tanqueu qualsevol tapa que estigui oberta.

Eliminació d'encallaments de paper al calaix de paper 1

1
Mireu si hi ha paper encallat al calaix de paper 1.
Obriu el calaix de paper.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
Introduïu el calaix de paper fins que sentiu un clic.
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar el calaix de paper.

Eliminació d'encallaments de paper al calaix de paper 2, 3 i 4

1
Mireu si hi ha paper encallat a la tapa dreta del calaix de paper.
Obriu la tapa dreta del calaix.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
Amb compte, tanqueu la tapa dreta del calaix de paper fins que sentiu un clic.
2
Mireu si hi ha paper encallat al calaix de paper.
Obriu el calaix de paper.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
Introduïu el calaix de paper fins que sentiu un clic.
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar el calaix de paper.
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per continuar amb l'operació interrompuda o per eliminar encallaments de paper.
9EF4-021