Enviament de faxos manualment (Enviament manual)

Podeu enviar manualment documents de fax després de comprovar que la destinació estigui preparada per rebre faxos.
Si s'han afegit línies addicionals, només es pot utilitzar la línia 1 (línia estàndard) per fer un enviament manual.
Per enviar documents de fax manualment prement <Mans lliures>, establiu <Usar ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> en <Off>. Si s'estableix en <On>, és possible que no pugueu enviar documents. Ús d'ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Si premeu <Mans lliures> amb Copy Card Reader instal·lat i elimineu la targeta de control mentre feu una trucada, la línia es desconnectarà.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
Si voleu enviar diverses pàgines, col·loqueu els originals a l'alimentador. Quan es col·loca l'original al vidre, només podeu enviar una pàgina.
2
Premeu <Fax>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Mans lliures> a la pantalla de funcions bàsiques de fax. Pantalla de funcions bàsiques de fax
4
Marqueu el número de fax del destinatari.
5
Assegureu-vos que sentiu el senyal del destinatari o un to agut.
6
Premeu  (Iniciar).
Els originals es llegeixen i comença l'enviament.
L'enviament manual no es porta a terme en els casos següents:
Quan s'especifica alguna de les funcions següents a les opcions de lectura:
<Original de doble cara>
<Originals de diferent mida>
<Esborrar vores>
<Formar treball>
<Enviament diferit>
(Les funcions que es poden especificar varien en funció del model).
<Limitar funcions> està establert en <Off> per a qualsevol funció quan l'equip es troba en mode d'ID de departament. Configuració de les opcions de gestió d'ID de departament
9EF4-079