Recepció d'I-faxos

Quan es rep un I-fax

L'indicador Processant/Dades del tauler de control emet una llum verda intermitent. Quan la recepció hagi finalitzat, el document s'imprimirà automàticament i l'indicador s'apagarà.
Per cancel·lar la recepció, premeu  (Monitor estat)  <Rebre>  <Estat de treballs>  seleccioneu un document  <Cancel·lar>.
Podeu especificar l'hora abans que es cancel·li la recepció quan rebeu un I-fax dividit i les dades posteriors no es poden rebre. S'imprimeixen les dades rebudes en el moment especificat. <Temps per a RX dades dividides>

Paper d'impressió

El fax que s'ha enviat s'ha imprès en la mateixa mida de paper que el document rebut. Si la mida de paper del fax enviat no està disponible, es pot imprimir fent servir un dels mètodes següents o mitjançant diversos processos, en funció de la mida del document rebut i del paper que hi hagi disponible.
Divideix un document rebut en diversos papers sense canviar-ne la mida i l'imprimeix
Imprimeix el document amb espais en blanc en el paper que és més gran que el del document rebut
Redueix la mida de la imatge i del text i, després, imprimeix el document
Per rebre I-faxos manualment
Premeu  (Monitor estat)  <Rebre>  <Registre de treballs>  <Comprovar RX d'I-fax>. Premeu <Bústia de fax/I-fax> (La pantalla <Inici>)  <Bústia RX en memòria>  <Bústia de RX dades divid.> per consultar els estats de recepció dels I-faxos dividits i la mida de les dades que contenen.
CONSELLS
Podeu estalviar paper quan imprimiu.
Podeu incloure informació, com l'hora de recepció, als documents rebuts quan els imprimiu. <Imprimir peu de pàgina rebuda>
9EF4-082