<Establir bústia de fax/I-fax>

Especifiqueu les opcions de bústia de fax/I-fax.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element marcat amb un asterisc (*)
Només apareix si l'equip té una funció de fax.

<Establir/Desar bústies de fax confidencial>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar> <Opcions comunes> <Establir bústia de fax/I-fax>
Podeu assignar un nom per a cada bústia de fax confidencial i establir un PIN.
Configurar/desament de bústies de fax confidencial
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Establir/Desar bústies de fax confidencial>
<Núm. de bústia>: De 00 a 49
No
C
Box Settings
<Desar nom de bústia>
No
*1
C
Box Settings
<PIN>
No
C
Box Settings
<Opcions env. URL>
No
*1
C
Box Settings
<Inicialitzar>
No
No
-
*1 Indica elements que no es lliuren si hi ha un PIN establert.

<PIN de bústia de RX en memòria>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>  <Establir bústia de fax/I-fax>
Podeu establir un PIN per a la bústia de recepció en memòria.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<PIN de bústia de RX en memòria>
<Establir>: <PIN>, <Confirmar>
No
No
No
C
Box Settings
Atès que no hi ha cap manera de comprovar el PIN desat, anoteu-lo i deseu-lo en un lloc segur.

<Usar bloqueig de memòria de fax> *

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>  <Establir bústia de fax/I-fax>
Podeu seleccionar si voleu desar els faxos rebuts a la bústia RX en memòria. Desament de documents rebuts a l'equip (recepció de la memòria)
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar bloqueig de memòria de fax>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Usar bloqueig de memòria d'I-fax>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>  <Establir bústia de fax/I-fax>
Podeu seleccionar si voleu desar els I-faxos rebuts a la bústia RX en memòria. Desament de documents rebuts a l'equip (recepció de la memòria)
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar bloqueig de memòria d'I-fax>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Hora d'inici de bloqueig de memòria>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>  <Establir bústia de fax/I-fax>
Podeu especificar l'hora en què s'activarà la funció de recepció en memòria. L'equip activarà automàticament el mode de recepció en memòria a l'hora especificada.
Configuració de l'hora d'inici de la recepció en memòria
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Hora d'inici de bloqueig de memòria>
<Cada dia> (d'1 a 5), <Especificar dies> (<Dg.> a <Ds.>, d'1 a 5), <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Hora de finalització de bloqueig de memòria>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>  <Establir bústia de fax/I-fax>
Podeu especificar l'hora en què es desactivarà la funció de recepció en memòria. L'equip cancel·larà automàticament el mode de recepció en memòria a l'hora especificada.
Configuració de l'hora de finalització de la recepció en memòria
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Hora de finalització de bloqueig de memòria>
<Cada dia> (d'1 a 5), <Especificar dies> (<Dg.> a <Ds.>, d'1 a 5), <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Temps per a RX dades dividides>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>  <Establir bústia de fax/I-fax>
Podeu especificar l'hora abans que es cancel·li la recepció quan rebeu un I-fax dividit i les dades posteriors no es poden rebre. S'imprimeixen les dades rebudes en el moment especificat.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Temps per a RX dades dividides>
De 0 a 24 a 99 hr.
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si esborreu les dades dividides, no es poden combinar per formar un document complet encara que es rebin les dades dividides que falten més endavant.
Les dades dividides no es poden imprimir con una imatge normal si no les combineu.

<Reenviar fitxer desat temporalment a Bústia RX mem.>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Opcions comunes>  <Establir bústia de fax/I-fax>
Si els documents rebuts no es poden imprimir a causa d'un error, etc., podeu especificar si voleu reenviar-los automàticament a la bústia RX en memòria. Desament de documents rebuts a l'equip (recepció de la memòria)
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Reenviar fitxer desat temporalment a Bústia RX mem.>
<Sí>, <No>
No
No
No
-
9EF4-0L9