Comprovació de l'estat i els registres

Podeu utilitzar Remote UI (IU remota) per comprovar l'estat dels documents que estan en espera de ser processats, així com els registres de documents que s'han processat. També podeu comprovar l'estat de l'equip, com ara informació d'errors i la quantitat restant de consumibles.
Si s'utilitza la gestió d'autenticació personal, podeu evitar que els usuaris duguin a terme operacions en els treballs d'altres usuaris a la pantalla <Monitor estat>. <Restringir l'accés a treballs d'altres usuaris>

Comprovació de l'estat de còpies/impressions

Podeu comprovar l'estat dels documents que estan en espera de ser copiats o impresos. També podeu imprimir un document abans que els altres, o cancel·lar un document.
Inicieu Remote UI (IU remota)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] a [Copy/Print]

Selecció de funcions

Seleccioneu la funció que vulgueu comprovar i feu clic a [Display].

Botons d'operació

[Cancel]: La còpia o la impressió es cancel·len. El document cancel·lat s'elimina i no es pot recuperar.
[Print Next]: El document s'imprimeix immediatament després que el document actual s'hagi completat.
[Pause]: Els documents que s'estan imprimint des d'un ordinador es posen en pausa. No podeu posar en pausa documents que s'estan copiant. Premeu [Resume] per imprimir un document que s'hagi posat en pausa.

Icona de document

Feu clic a la icona per visualitzar informació detallada sobre el document.

Comprovació de l'estat de documents enviats/rebuts

Podeu comprovar l'estat de faxos i correus electrònics que estan en espera de ser enviats, faxos que s'han rebut i faxos que estan en espera de ser reenviats. També podeu cancel·lar el procés per enviar i rebre documents.
Inicieu Remote UI (IU remota)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] a [Send] o [Receive]

Selecció de funcions

Seleccioneu la funció que vulgueu comprovar i feu clic a [Display].

[Cancel]

L'enviament o la recepció de documents es cancel·la. El document cancel·lat s'elimina i no es pot recuperar.

Icona de document

Feu clic a la icona per visualitzar informació detallada sobre el document.

Comprovació de l'estat de documents desats

Podeu comprovar l'estat dels documents que estan en espera de ser desats. També podeu cancel·lar el procés per desar documents.
Inicieu Remote UI (IU remota)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] a [Store]

[Cancel]

El desament de documents es cancel·la. El document cancel·lat s'elimina i no es pot recuperar.

Icona de document

Feu clic a la icona per visualitzar informació detallada sobre el document.

Comprovació del registre de treballs

Podeu visualitzar un registre de documents copiats, impresos, enviats, rebuts o desats.
Inicieu Remote UI (IU remota)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format...]

Les dades del registre es poden exportar i desar com a fitxer CSV (*.csv) a l'ordinador.

Selecció de funcions

Seleccioneu la funció que vulgueu comprovar i feu clic a [Display]. Les funcions que es mostren poden variar segons el model del vostre equip i les unitats opcionals.

Comprovació de l'estat de l'equip

Podeu comprovar informació diversa sobre l'equip, com ara informació d'errors, la quantitat de tòner i paper restant, informació sobre les unitats opcionals instal·lades i el nombre total de pàgines que s'han imprès fins ara.
Inicieu Remote UI (IU remota)  [Status Monitor/Cancel]  Seleccioneu l'element que voleu comprovar
9EF4-0F6