Importació/exportació de les dades d'opcions

Les dades de l'equip com ara les destinacions de la llibreta d'adreces, informació d'opcions de l'usuari i valors de diverses opcions, es poden exportar i desar en un ordinador. Les dades exportades també es poden importar a l'equip des d'un ordinador. Les dades exportades des de l'equip es poden importar en una altra impressora multifunció Canon, fet que facilita la configuració de les opcions en un equip nou, com ara quan adquiriu un recanvi. Per obtenir més informació sobre els elements d'opció que es poden importar, vegeu Configuració. Quan importeu o exporteu, podeu especificar si cal importar o exportar totes les dades de l'equip o només dades concretes.
Designeu un administrador per gestionar les operacions
Designeu un administrador amb privilegis d'administrador per portar a terme operacions d'importació/exportació de dades. Quan les dades s'importen, la informació de la llibreta d'adreces, les opcions de l'usuari, les opcions de xarxa i altres dades se sobreescriuen, fet que pot impedir que algunes funcions funcionin correctament o provocar problemes amb el funcionament de l'equip. Aneu amb compte quan importeu dades.
No apagueu l'equip fins que el procés d'importació o exportació hagi acabat.
Pot ser que aquest procés tardi uns minuts en finalitzar. No apagueu l'equip abans que el procés hagi acabat. Si ho feu, es poden produir pèrdues de dades o provocar un funcionament defectuós de l'equip.
No es poden dur a terme les funcions o els processos següents mentre s'importen o s'exporten dades:
Treballs d'enviament
Treballs de reenviament
Treballs de fax/I-fax
Treballs d'impressió d'informes
Llegir i desar a Espai avançat/xarxa/dispositiu de memòria (durant la lectura o l'emmagatzematge)
Importació individual/Exportació individual
Lliurament d'informació de dispositius
Còpies de seguretat de bústia
Importació per lots/Exportació per lots
Importació/Exportació a/des de iW Function Flow
Importació/exportació de botons personals/compartits
Processos d'actualització per a la funció Registrar/Actualitzar programari
Sincronització d'opcions personalitzades*
Ús de la pantalla tàctil de l'equip
Ús de Remote UI (IU remota)
Recuperació de contingut de pàgines web amb l'accés a Internet
Consulta de la pantalla d'error de l'accés a Internet
Ús de la llibreta d'adreces remota
Inici del mode de repòs de l'equip
* Si s'estan sincronitzant les opcions (incloses les que estan en pausa i les que s'estan posant en pausa), el procés de sincronització de dades relacionades amb els valors d'opcions personalitzats i les dades de gestió de grups queda en pausa.
No es poden importar ni exportar dades mentre es duen a terme els processos i les funcions següents:
Treballs d'enviament
Treballs de reenviament
Treballs de fax/I-fax
Treballs d'impressió d'informes
Llegir i desar a Espai avançat/xarxa/dispositiu de memòria (durant la lectura o l'emmagatzematge)
Importació individual/Exportació individual
Lliurament d'informació de dispositius
Còpies de seguretat de bústia
Importació per lots/Exportació per lots
Importació/Exportació a/des de iW Function Flow
Importació/exportació de botons personals/compartits
Processos d'actualització per a la funció Registrar/Actualitzar programari
Sincronització d'opcions personalitzades*
Recuperació de contingut de pàgines web amb l'accés a Internet
Consulta de la pantalla d'error de l'accés a Internet
Ús de la llibreta d'adreces remota
Procés d'apagada de l'equip
Consulta de codis d'error
* Si s'estan sincronitzant les opcions (incloses les que estan en pausa i les que s'estan posant en pausa), no podeu importar ni exportar dades relacionades amb els valors d'opcions personalitzats i les dades de gestió de grups.
No importeu ni exporteu en idiomes de visualització diferents
Si l'idioma de visualització de l'equip des del qual s'exporta i l'equip des del qual s'importa no coincideixen, els valors de les opcions es poden malmetre i provocar un funcionament defectuós de l'equip.
No editeu els fitxers exportats.
No obriu ni editeu els fitxers XML exportats, ja que podríeu fer que l'equip no funcionés bé.
Quan importeu en una impressora multifunció Canon que no sigui aquest equip
Pot ser que algunes opcions no s'importin. Configuració
Quan utilitzeu una contrasenya per protegir les opcions de la directiva de seguretat
Les opcions de la directiva de la seguretat només es poden importar si la contrasenya d'opcions de la directiva de seguretat de l'equip des del qual s'exporta coincideix amb la de l'equip al qual s'importa, o si no s'ha definit cap contrasenya per a l'equip al qual s'importa. Si no s'ha definit cap contrasenya per a l'equip al qual s'importa, la contrasenya configurada per a l'equip des del qual s'exporta es defineix a l'equip al qual s'importa.
En sincronitzar opcions personalitzades
Si s'inicia la sincronització de les opcions personalitzades (client), es restringeix la importació i l'exportació de dades objecte de sincronització (inclosa la llibreta d'adreces). Per obtenir informació sobre la sincronització d'opcions personalitzades, vegeu Opcions de sincronització per a diverses impressores multifunció Canon. Per obtenir informació sobre les dades objecte de sincronització, vegeu Llista dels elements personalitzables. Per obtenir més informació sobre les condicions i les restriccions d'importació i exportació durant la sincronització de les opcions personalitzades, vegeu Condicions per eliminar restriccions en les opcions d'importació/exportació i altres elements.

Importació de dades després d'iniciar la sincronització d'opcions personalitzades (client)

Seguiu el procediment següent per importar les dades i, després, sincronitzeu-les.
1
Atureu la sincronització d'opcions personalitzades en un equip client. Inici de la sincronització d'opcions
2
Per importar dades d'usuaris/grups existents, feu una còpia de seguretat de les dades i esborreu les dels usuaris/grups que s'importaran a l'equip servidor. Especificació d'opcions detallades de sincronització (Equip servidor o equip servidor/client)
3
Importeu les dades per afegir a l'equip client que té la sincronització aturada.
4
Sincronitzeu l'equip client amb l'equip servidor.

Condicions per eliminar restriccions en les opcions d'importació/exportació i altres elements

La importació/exportació és possible si es compleixen les condicions corresponents per als elements descrits a continuació.
Importació per lots/Exportació per lots
Exportar
Importar
Personal Setting Information
Només és possible si es compleixen les condicions i .
No disponible
User Group Address List
Només és possible si es compleixen les condicions i .
No disponible
Importació individual/Exportació individual
Exportar
Importar
Personal Setting Information (tot)
Només és possible si es compleixen les condicions i .
Només és possible si es compleix la condició .
User Group Address List (tot)
Només és possible si es compleixen les condicions i .
Només és possible si es compleix la condició .
User Group Address List De 01 a User Group Address List 20
No és possible (no hi ha cap funció per exportar llibretes d'adreces individuals)
Només és possible si es compleix la condició .
:
L'execució només és possible durant els 15 minuts posteriors a la correcta preparació de l'exportació de dades d'usuari durant la sincronització d'opcions personalitzades (servidor).
:
L'execució només és possible si la destinació de connexió de l'equip servidor/client és "localhost:8443".
Per obtenir instruccions sobre com preparar l'exportació de dades d'usuari, vegeu Especificació d'opcions detallades de sincronització (Equip servidor o equip servidor/client). Per obtenir instruccions sobre com importar les llistes d'adreces, vegeu Importació d'opcions individualment.
9EF4-0FL