PCL

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Estalvi de paper>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Orientació>
<Vertical>, <Horitzontal>
C
Settings for Printer Settings
<Font d'origen>
<Interna>, <Programari/extern>
No
No
C
Settings for Printer Settings
<Núm. de font>
De 0 a 104; 0 (Si la configuració de la font d'origen és Interna.)
D'1 a 999; 1 (Si la configuració de la font d'origen és Programari/extern.)
No
C
Settings for Printer Settings
<Mida punt>*1
De 4,00 a 999,75 <punt>; 12,00 <punt>
No
C
Settings for Printer Settings
<To>*1
De 0,44 a 99,99 <cpp>; 10,00 <cpp>
No
C
Settings for Printer Settings
<Línies pàg.>
De 5 a 128 <línies>; 64 <línies>
No
C
Settings for Printer Settings
<Codi caràcters>
<ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>, <PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5>
C
Settings for Printer Settings
<Paper pers.>
<On>, <Off>
No
C
Settings for Printer Settings
<Unitat de mesura>*1
<Mil·límetres>, <polzades>
No
C
Settings for Printer Settings
<Dimensió X>*1
De 127,0 mm a 355,6 mm; 355,6 mm
No
B
Settings for Printer Settings
<Dimensió Y>*1
De 76,2 mm a 216,0 mm; 216,0 mm
No
B
Settings for Printer Settings
<Adjuntar CR a LF>
<Sí>, <No>
C
Settings for Printer Settings
<Ampliar amplada impressió A4>
<On>, <Off>
C
Settings for Printer Settings
<Tons mitjans>
<Text>: <Resolució>, <Gradació>, <Difusió d'error>
<Gràfics>: <Resolució>, <Gradació>, <Difusió d'error>
<Imatge>: <Resolució>, <Gradació>, <Difusió d'error>
B
Settings for Printer Settings
<Mètode de corresp.>
<General>, <Perceptiu>, <Colorimètric>, <Foto brillant>, <Descarregar perfil>
No
C
Settings for Printer Settings
<Compensació de gris>
<Text>: <On>, <Off>
<Gràfics>: <On>, <Off>
<Imatge>: <On>, <Off>
B
Settings for Printer Settings
<BarDIMM>
<Activar>, <Desactivar>
C
Settings for Printer Settings
<FreeScape>*1
<Off>, <~>, <">, <#>, <$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, <|>
C
Settings for Printer Settings
*1 Indica elements que només apareixen quan el producte opcional adequat està disponible per al seu ús o quan s'especifica l'opció adequada.
9EF4-0KK