<Impressora>

Especifiqueu les opcions per a la funció d'impressora.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Imprimir informe>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Impressora>
Podeu imprimir informes per a les opcions de l'equip.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Imprimir informe>
-
-
-
-
-
-

<Opcions d'impressora>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Impressora>
Especifiqueu les opcions de la impressora.
Per obtenir més informació, vegeu Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Configuració de l'equip (impressora PS/PCL/UFR II)).
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Custom Settings>
-
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
-
<PCL>*1
-
-
-
-
-
-
<PS>*1
-
-
-
-
-
-
<Imaging>
-
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
-
<Utility>
-
-
-
-
-
-
*1 Indica elements que només apareixen quan el producte opcional adequat està disponible per al seu ús o quan s'especifica l'opció adequada.

<Restringir treballs d'impressora>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Impressora>
Si aquesta opció està establerta en <On>, podeu restringir els treballs des del controlador de la impressora.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Restringir treballs d'impressora>
<On>, <Off>
No
C
Settings for Printer Settings
Quan seleccioneu <On>:
<Seleccionar treballs per permetre>: <Treballs reservats>
No
C
Settings for Printer Settings

<Selecció de PDL (Plug and Play)>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Impressora>
Seleccioneu el llenguatge de descripció de pàgines predeterminat (PDL).
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Selecció de PDL (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>*1, <PS3>*1, <UFR II (V4)>, <Fax>*1, <PCL6 (V4)>*1
No
No
C
Settings for Printer Settings
*1 Indica elements que només apareixen quan el producte opcional adequat està disponible per al seu ús o quan s'especifica l'opció adequada.

<Prioritzar opc. contr. impr. en treballs amb safata MU>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Impressora>
Podeu prioritzar les opcions de la impressora primer que les opcions de paper a l'equip quan imprimiu un treball amb la safata multiús especificada com a origen de paper.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Prioritzar opc. contr. impr. en treballs amb safata MU>
<On>, <Off>
No
C
Settings for Printer Settings
Quan es compleixen les condicions següents, podeu prémer <Canviar paper temp. a saf. MU> a la pantalla de selecció del paper de <Còpia> i <Fitxers desats> per canviar el tipus o la mida del paper que s'ha de carregar des de la safata multiús:
Si hi ha paper carregat a la safata multiús
Si aquesta opció està establerta en <On>
Si l'opció <Opcions predeterminades safata multiús> està establerta en <Usar predeterminat>
Si la mida de paper especificada al controlador de la impressora és molt diferent a la mida del paper col·locat a la safata multiús, es mostrarà un missatge d'error.

<Opcions de contrasenya PS>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Impressora>
Podeu especificar la contrasenya que restringeix l'ús de l'ordre de control preparat per la impressora PS.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de contrasenya PS>
<SystemParams Password>, <StartJob Password>
No
No
No
C
Settings for Printer Settings
<SystemParams Password> és una contrasenya que permet fer canvis al paràmetre del sistema i <StartJob Password> és una contrasenya que permet les operacions startjob i exitserver. Per obtenir més informació, consulteu les especificacions del llenguatge PostScript.

<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Impressora>
Podeu establir l'origen de paper utilitzat en l'ordre d'origen de paper de PCL5.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mode alim paper quan s'usa emulació PCL>
<Mode 0>, <Mode 1>, <Mode 2>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Per obtenir informació detallada sobre cada opció, vegeu Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Configuració de l'equip (impressora PS/PCL/UFR II)).
9EF4-0KE