<Imprimir informe>

S'imprimeix una llista dels detalls de registre per a les opcions d'enviament i de recepció i les opcions de fax.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element marcat amb un asterisc (*)
Només apareix si l'equip té una funció de fax.

<Llista de dades d'usuari de TX/RX>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Imprimir informe>
Podeu imprimir una llista de les opcions d'enviament/recepció desades a l'equip. Llista de dades d'usuari de TX/RX
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Llista de dades d'usuari de TX/RX>
<Sí>, <No>
No
No
-

<Llista de dades d'usuari de fax> *

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Rebre/Reenviar>  <Imprimir informe>
Podeu imprimir una llista de les opcions de fax desades a l'equip. Llista de dades d'usuari de fax
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Llista de dades d'usuari de fax>
<Sí>, <No>
No
No
-
9EF4-0L7