<Opcions d'IPv6>

Especifiqueu les opcions que permeten utilitzar l'equip en un entorn IPv6.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Usar IPv6>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'IPv6>
Especifiqueu si voleu utilitzar IPv6. Configuració d'una adreça IPv6
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar IPv6>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions d'adreça sense estat>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'IPv6>
Especifiqueu l'adreça sense estat IPv6. Configuració d'una adreça IPv6
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'adreça sense estat>
<Usar adreça sense estat>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions d'adreça manual>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'IPv6>
Especifiqueu manualment l'adreça IPv6. Configuració d'una adreça IPv6
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'adreça manual>
<Usar adreça manual>: <On>, <Off>
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Adreça manual> (direcció IPv6 (màxim 39 caràcters))
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Longitud de prefix>: D'1 a 64 a 128
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Adr. encamin. predetermin.> (màxim 39 caràcters)
No
No
A
Settings/Registration Basic Information

<Usar DHCPv6>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'IPv6>
Especifiqueu si voleu obtenir l'adreça IPv6 del servidor DHCP. Configuració d'una adreça IPv6
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar DHCPv6>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Ordre PING>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'IPv6>
Comproveu si l'adreça IPv6 s'ha especificat correctament. Comprovació de la connexió d'una adreça IPv6
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Ordre PING>
<Adreça IPv6> (màxim 39 caràcters)
No
No
No
No
-
<Nom de l'amfitrió>
No
No
No
No
-

<Recuperar només prefix d'adreça amb estat>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'IPv6>
Especifiqueu si voleu obtenir només la primera meitat de l'adreça d'estat del servidor DHCP mitjançant DHCPv6.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Recuperar només prefix d'adreça amb estat>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions d'accessori DHCP>

 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Opcions de TCP/IP> <Opcions d'IPv6>
Especifiqueu la configuració opcional del DHCP. Ús d'un servidor DHCP
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'accessori DHCP>
<Obtenir adreça de servidor DNS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Obtenir nom de domini>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
9EF4-0J6