Configuració de l'Espai avançat com a públic

Obriu l'espai d'emmagatzematge (Espai avançat) a la xarxa per compartir fitxers. Especifiqueu informació com ara els tipus de fitxers que cal desar. Podeu crear un espai exclusiu per a ús personal a l'Espai avançat. Perquè l'Espai avançat estigui disponible en una xarxa, heu de configurar l'equip per utilitzar-lo com a servidor SMB o servidor WebDAV (Configuració d'opcions de SMB o Configuració d'opcions de WebDAV).

Opcions de lot de l'Espai avançat

1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions d'espai avançat>  <Opcions d'espai avançat unificades>  <Següent>.
3
Establiu el mètode perquè l'Espai avançat estigui disponible a la xarxa i premeu <Següent>.
Si voleu que l'Espai avançat estigui disponible fora com a servidor WebDAV, premeu <Mitjançant WebDAV>.
Si voleu que l'Espai avançat estigui disponible fora com a servidor SMB, premeu <Mitjançant SMB>.
Si establiu l'opció com a <WebDAV>, l'opció <Usar servidor WebDAV> s'estableix en <On>. Si establiu l'opció com a <Mitjançant SMB>, l'opció <Usar servidor WebDAV> a <Opcions de servidor SMB> s'estableix en <On>.
Configuració d'opcions de WebDAV
Configuració d'opcions de SMB
4
Configureu l'Espai avançat.
<Gestió d'autenticació>
Per gestionar l'autenticació, premeu <On>.
<Permetre creació d'espai personal>
Per crear un espai exclusiu per a ús personal a l'Espai avançat, premeu <On>. Si l'opció <Gestió d'autenticació> no està establerta en <On>, l'opció no és possible.
<Prohibir escriptura des de fora>
Per crear un espai exclusiu per a ús personal a l'Espai avançat, premeu <On>.
<Formats de fitxer permesos per desar>
Seleccioneu un dels formats de fitxer que cal desar a l'Espai avançat.
<Formats adm. pel dispositiu>
Fitxers en format pdf, jpg, jpe, jpeg, tif, tiff, xps, pptx, oxps
<Formats comuns oficina>
A més dels fitxers en <Formats adm. pel dispositiu>, fitxers en format doc, xls, csv, ppt, txt i d'ús general.
<Tot>
Tots els formats de fitxer.
5
Premeu <Següent> i configureu les opcions necessàries.
Si establiu <Mitjançant WebDAV>
Establiu si cal utilitzar TLS i premeu <Següent>.
Si utilitzeu TLS, premeu <On>. Configurar les opcions de les claus i certificats. Configuració de la clau i el certificat per a TLS
Si establiu les opcions de <Gestió d'autenticació> i TLS en <On>, l'opció de <Tipus d'autenticació> a <Opcions de servidor WebDAV> s'estableix com a <Bàsica>. <Opcions de servidor WebDAV>
Si establiu <Mitjançant SMB> i establiu l'opció <Gestió d'autenticació> en <On>
1
Seleccioneu el tipus d'autenticació.
<Sol·licitar signatura SMB per connexió>
Per sol·licitar una signatura de paquets en connectar-vos a un servidor SMB, premeu <On>.
<Sol·licitar xifratge per connexió>
Per sol·licitar una connexió amb comunicació xifrada SMB 3.0/3.1 en connectar-vos a un servidor SMB, premeu <On>.
<Tipus d'autenticació>
Si definiu el tipus d'autenticació, l'opció <Usar autenticació SMB> de <Opcions de servidor SMB> s'estableix en <On>. <Opcions de servidor SMB>
2
Premeu <Següent>.
Si establiu <Mitjançant SMB> i establiu l'opció <Gestió d'autenticació> en <Off>
No cal que configureu l'opció. Aneu al pas 6.
6
Premeu <Bé>.
7
Premeu  (Configuració) <Sí>.
Fins i tot quan s'estableix <Prohibir escriptura des de fora> en <On>, els usuaris amb privilegis d'administrador poden dur a terme les accions següents.
Connectar-se directament a l'Espai avançat des de l'explorador del Windows d'un ordinador per gestionar carpetes i editar fitxers.
Gestionar carpetes i editar fitxers des de <Xarxa>, a <Llegir i desar>, o des de <Fitxers desats>, a la pantalla tàctil.

Enviament de notificacions per correu electrònic quan finalitza el desament

Podeu enviar notificacions per correu electrònic a un usuari per indicar que s'ha desat un fitxer a l'Espai avançat de l'equip. La notificació inclou el camí (URI: identificador uniforme de recursos) a la carpeta on s'ha desat el fitxer.
Es poden desar fins a 16 opcions TX d'adreces URI.
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remota)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remota)
3
Feu clic a [Store/Access Files]  [Advanced Space Settings].
4
Feu clic a [URI TX Settings].
5
Feu clic a [Enable].
L'estat de notificació canvia a <Enabled> i s'activen totes les opcions d'enviament de l'URI desades.
6
Feu clic a [Register New...].
7
Configureu les opcions necessàries.
[Path to Folder]
Introduïu el camí de la carpeta que s'inclourà a la notificació.
Obertura de l'Espai avançat com a servidor SMB
Obertura de l'Espai avançat com a servidor WebDAV
[Notice Timing]
Seleccioneu quan s'ha d'enviar la notificació d'enviament de l'URI.
[When specified as a store location in Scan and Store]
S'envia una notificació cada vegada que es desa un fitxer a una carpeta específica de l'Espai avançat des de la funció <Llegir i desar> a la pantalla tàctil. Tanmateix, no s'envia cap notificació quan es desa un fitxer a una subcarpeta o quan s'hi afegeix una carpeta.
[When a loopback address has been specified to send or forward]
S'envia una notificació cada vegada que es desa un fitxer a una carpeta específica de l'Espai avançat des d'una adreça bucle (una adreça que defineix l'equip a la xarxa) amb la funció d'enviament o reenviament. Tanmateix, no s'envia cap notificació quan es desa un fitxer a una subcarpeta o quan s'hi afegeix una carpeta. Especifiqueu una adreça bucle quan utilitzeu l'Espai avançat de l'equip com a destinació per a <Llegir i enviar> o <Opcions de reenviament>. Desament de destinataris a la llibreta d'adreces
[When the total of documents and sub-folders in the folder reaches 700]
S'envia una notificació quan el nombre total de fitxers i subcarpetes a dins de la carpeta especificada per a notificacions a  arriba a 700. Els fitxers i les carpetes a dins de subcarpetes no es comptabilitzen.
[When the total of documents and sub-folders in the folder reaches 900]
S'envia una notificació quan el nombre total de fitxers i subcarpetes a dins de la carpeta especificada per a notificacions a  arriba a 900. Els fitxers i les carpetes a dins de subcarpetes no es comptabilitzen.
Podeu desar un màxim de 1.000 fitxers o subcarpetes a dins d'una carpeta especificada.
[Notice Destination]
Especifiqueu l'adreça electrònica de destinació a [Select Destination].
Podeu seleccionar una adreça electrònica desada a la llibreta d'adreces o un grup d'adreces electròniques com a destinació per a les notificacions.
[Subject]
Introduïu l'assumpte del correu electrònic (fins a 40 caràcters).
[Message]
Introduïu el missatge del correu electrònic (fins a 140 caràcters).
A més d'aquest text, també s'afegeixen al missatge de correu electrònic el camí a la carpeta especificada a  i el nom del fitxer.
8
Feu clic a [OK].
9EF4-04E