Impediment de l'accés no autoritzat

En aquesta secció es descriuen mesures preventives contra l'accés no autoritzat des de xarxes externes. Per als administradors i usuaris que utilitzen l'equip en un entorn de xarxa, assegureu-vos de llegir aquesta secció abans d'utilitzar-lo. La connexió a xarxes us permet utilitzar diverses funcions com ara imprimir, ús remot des d'un ordinador, enviament de documents llegits per Internet, etc. No obstant això, per a la protecció contra l'accés no autoritzat des d'una xarxa externa, les mesures de seguretat són essencials. En aquesta secció es descriuen algunes contramesures per fer front als accessos no autoritzats que cal implementar abans d'utilitzar l'equip en un entorn de xarxa.

Implementació d'adreces IP privades

Una adreça IP és un número assignat a un ordinador d'una xarxa. Per a les connexions d'Internet s'utilitza una "adreça IP global". Per a les connexions de xarxes d'àrea local com un LAN d'oficina s'utilitza una "adreça IP privada". Si la vostra adreça IP és una adreça IP global, usuaris no autoritzats d'Internet poden intentar accedir a la vostra xarxa local i augmenten els riscos com ara els de filtració d'informació. Si la vostra adreça és una adreça privada, només tenen accés els usuaris d'una xarxa d'àrea local, com ara la LAN de l'oficina.
[Adreça IP global]
Accessible des de fora de la vostra xarxa
[Adreça IP privada]
Accessible només des de dins d'una xarxa d'àrea local
Normalment, quan configureu una adreça IP, utilitzeu una adreça IP privada. Per a una adreça IP privada, es pot utilitzar qualsevol adreça dels rangs següents. Confirmeu si l'adreça IP establerta actualment és una adreça IP privada.

Rangs d'adreces IP privades

De 10.0.0.0 a 10.255.255.255
De 172.16.0.0 a 172.31.255.255
De 192.168.0.0 a 192.168.255.255
Per obtenir informació sobre com confirmar adreces IP, vegeu Configuració d'una adreça IPv4.
Fins i tot si s'ha establert una adreça IP global per a l'equip, el risc d'accés no autoritzat es pot reduir utilitzant un tallafoc. Consulteu al vostre administrador de xarxa quan vulgueu utilitzar l'equip amb una adreça IP global.

Limitació de la comunicació mitjançant un tallafoc

Un tallafoc és un sistema que evita l'accés no autoritzat des de xarxes externes per evitar atacs o intrusions a la xarxa d'àrea local. L'accés des de fora de la vostra xarxa local que pot suposar un risc potencialment es pot impedir prèviament limitant la comunicació des d'una adreça IP externa específica del vostre entorn de xarxa. Restricció de la comunicació mitjançant tallafocs

Configuració de la comunicació amb xifratge TLS

Per a la comunicació TLS, vegeu Inici de Remote UI (IU remota).

Gestió de la informació de l'equip mitjançant contrasenyes

Fins i tot si l'equip rep l'accés no autoritzat d'un tercer malintencionat, el risc de filtració d'informació es pot reduir molt quan diversos recursos d'informació de l'equip es protegeixen amb contrasenyes.
Contrasenya per a cada funció / configuració del codi PIN
Gestió de l'autenticació personal amb l'autenticació d'usuaris Configuració de les opcions de gestió d'autenticació personal
Configuració del codi PIN per a contingut de gestió del sistema Canvi de l'ID i el PIN de l'administrador del sistema
Configuració del codi PIN per accedir a la llibreta d'adreces Restricció de l'ús de la llibreta d'adreces
Gestió de l'autenticació per a Espai avançat Configuració de l'Espai avançat com a públic
Aquests són exemples de com impedir l'accés no autoritzat. Per a obtenir altres detalls, vegeu Gestió de l'equip i porteu a terme la configuració necessària segons el vostre entorn.
9EF4-032