Uložení míst určení

Místa určení pro odesílání faxů a naskenovaných dat lze uložit do adresáře nebo pod tlačítka na jeden dotek.
Adresář
Chcete-li uložit velký počet míst určení nebo je řadit do skupin podle oddělení nebo obchodního partnera, uložte je do adresáře. V adresáři můžete vyhledávat místa určení podle prvního znaku názvu nebo podle funkce, jako je např. fax nebo e-mail. Ukládat můžete místa určení pro všechny uživatele, dále místa určení pro vlastní použití a místa určení, která může upravovat pouze administrátor. Uložení míst určení do adresáře

Tlačítko typu funkce

Stiskněte toto tlačítko, chcete-li filtrovat místa určení podle funkce, jako např. fax nebo e-mail.

Rozevírací seznam seznamu adres

Vyberte seznam adres pro oddělení nebo obchodního partnera.

<Hledat podle jména>

Zadejte název místa určení.

Tlačítko prvního písmene

Vyberte alfanumerické tlačítko pro první znak názvu místa určení.
Tlačítko rychlé volby
Pro zjednodušení operací můžete často používaná místa určení uložit pod tlačítka volby na jeden dotek (rychlé volby). Tlačítka volby na jeden dotek s uloženými místy určení jsou zobrazena na displeji dotekového panelu a dovolují rychlé vyhledání a zadání jediným stisknutím tlačítka. Uložení místa určení do tlačítka volby na jeden dotek
(Položky zobrazené na obrazovce se mohou lišit v závislosti na modelu a doplňcích.)

Tlačítko rychlé volby

S pomocí tohoto tlačítka můžete snadno zadat požadované místo určení jednoduchým stisknutím tlačítka.

Číselné tlačítko volby na jeden dotek

Není-li uložené tlačítko volby na jeden dotek zobrazeno na displeji, můžete zadat trojciferné číslo tohoto uloženého tlačítka.
Pro administrátora
Adresář a tlačítka volby na jeden dotek lze exportovat/importovat. To lze využít pro zálohování dat nebo v případě poruchy nebo pro zjednodušení postupu pro ukládání míst určení na různých podporovaných strojích. Další informace viz Zálohování/obnova dat.
Adresář lze přizpůsobit pro každého přihlášeného uživatele (Seznam položek, které je možno personalizovat). Pomocí možnosti Synchronizovat vlastní nastavení lze navíc povolit sdílení adresáře několika multifunkčními tiskárnami Canon (Synchronizace nastavení pro více multifunkčních tiskáren Canon).
V zájmu zamezení neoprávněného provádění změn nebo odstranění položek v adresáři můžete nastavit heslo. Nastavení kódu PIN pro adresář
Existují-li nějaká místa určení, která nechcete zobrazit v adresáři, nebo chcete omezit přístup uživatelů k místům určení, při ukládání místa určení zadejte přístupové číslo. Chcete-li použít přístupové číslo, musíte předem aktivovat nastavení v Omezení přístupu k místům určení uloženým v adresáři.
Nakonfigurujte seznamy adres uživatelských skupin přes Remote UI (Vzdálené UR). (Uložení míst určení prostřednictvím Remote UI (Vzdálené UR))
9EFY-05F