Uložení míst určení do adresáře

Faxové číslo nebo e-mailovou adresu příjemce, které lze použít při odesílání naskenovaných originálů můžete uložit do adresáře. Do adresáře můžete také uložit I-faxovou destinaci a umístění složky na souborovém serveru (IP adresu a cestu) a úložiště (Rozšířená schránka) multifunkční tiskárny Canon* jako místo určení v adresáři.
* K dispozici pouze pro stroje řady imageRUNNER ADVANCE
Chcete-li uložit místo určení pro své vlastní použití, musíte se do systému stroje přihlásit pomocí správy osobní autentizace. Správa uživatelů
Registrace/úpravy/mazání cílových umístění lze také provést na následujících obrazovkách:
<Adresář> na obrazovce Základní funkce faxování Základní operace pro zasílání faxů
<Adresář> na obrazovce základních funkcí odesílání Základní operace pro skenování originálů
1
Stiskněte tlačítko <Nastavení m.urč./přesm.>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte tlačítko <Uložit místa určení>.
3
Stiskněte tlačítko <Uložit nové místo určení>.
4
Vyberte funkce, které chcete uložit.
Vyberte funkce, které chcete použít pro místo určení, z <Fax>, <E-mail>, <I-fax>, nebo <Soubor>.
5
Stiskněte <Název>  zadejte název místa určení a stiskněte <OK>.
6
Vyberte seznam adres z <Osobní adresář>, Seznamy adres uživatelských skupin, <Seznam adres 1> až <Seznam adres 10> a <Adresář pro admin.>.
(Položky zobrazené na obrazovce se mohou lišit v závislosti na modelu a doplňcích.)
Chcete-li uložit místo určení pro své vlastní použití, vyberte <Osobní adresář>.
Chcete-li uložit místo určení, které může upravovat pouze administrátor, vyberte <Adresář pro admin.>.
Chcete-li sdílet místo určení s uloženou skupinou uživatelů, vyberte uložený seznam adres uživatelských skupin.
<Seznam adres 1> až <Seznam adres 10> lze považovat za 10 samostatných adresářů. Třídění seznamu adres podle oddělení nebo obchodních partnerů usnadňuje jejich vyhledání při zadávání místa určení. Správa seznamů adres je také snadnější, změníte-li jejich názvy na název oddělení nebo na název obchodního partnera (<Přejmenovat seznam adres>).
Spravovat seznamy adres uživatelských skupin povolením lze také tak, že povolíte pouze administrátorovi, aby mohl ukládat/upravovat místa určení přes Remote UI (Vzdálené UR). <Použít skupinový adresář uživatelů>
7
Proveďte nastavení podle funkce vybrané v kroku 4.
Fax
E-mail
I-fax
Souborový server/Rozšířená schránka
8
Stiskněte tlačítko <OK>  <Zavřít>.
Když jsou místa určení spravována s pomocí přístupových čísel, zadejte přístupové číslo (Omezení přístupu k místům určení uloženým v adresáři) po stisknutí <Další> v kroku 8.
Pokud se pokusíte odeslat souborový server/Rozšířená schránka, v němž je <Potvrdit před odesláním> nastaveno na <Zap>, zobrazí se obrazovka s výzvou, abyste zadali uživatelské jméno a heslo. V takovém případě zadejte nastavené heslo. Chcete-li uložit souborový server / Rozšířená schránka do skupinové adresy, nastavte volbu <Potvrdit před odesláním> na <Vyp>. Nemůžete odeslat dokument na skupinovou adresu zahrnující souborový server/Rozšířená schránka, v němž je <Potvrdit před odesláním> nastaveno na <Zap>.
Více míst určení uložených do adresáře lze spojit do jedné skupiny. Podrobné informace viz Uložení více míst určení do skupiny.
Chcete-li změnit nebo odstranit informace o místech určení uložených v adresáři, vyhledejte informace v části Úprava uložených míst určení v adresáři.
UPN (User Principal Name) lze použít pouze tehdy, odesíláte-li na počítač patřící doméně obsluhované službou Active Directory.
TIPY
Jestliže server LDAP byl již uložen do stroje (Uložení serveru LDAP), můžete vyhledávat místa určení a ukládat je do adresáře. Stiskněte <Nastavení m.urč./přesm.>  <Uložit místa určení>  <Uložit nové místo určení>  <Uložit ze serveru LDAP> a vyhledejte místa určení pomocí <Hledat dle podmínek> nebo <Hledat podle jména>.
Je-li uživatelské jméno a heslo správné, ale nezobrazí se žádný výsledek hledání, zkontrolujte nastavení času na serveru LDAP i na stroji. Jestliže se nastavení času na serveru LDAP a na stroji liší o pět nebo více minut, hledání nelze provést.
Jestliže se ve výsledcích hledání zobrazí více míst určení, můžete jich uložit až 256 najednou.
Informace, které lze získat prostřednictvím serveru LDAP, jsou pouze jména a faxová čísla / adresy. Registrace informací z <Detaily/Editovat> v případě potřeby.
Nemůžete hledat místa určení na serveru LDAP z ovládacího panelu a z Remote UI (Vzdálené UR) najednou.
Při hledání místa určení na serveru LDAP z ovládacího panelu stroje můžete zadat čtyři podmínky hledání. Pokud ale hledáte místa určení na serveru LDAP z Remote UI (Vzdálené UR), můžete zadat pouze jednu podmínku hledání.
Možná budete muset zadat uživatelské jméno a heslo. Zadejte uživatelské jméno a heslo stroje registrované na serveru LDAP. Pokud se ověřovací informace nepoužije, proveďte hledání s prázdnými poli pro uživatelské jméno a heslo v Remote UI (Vzdálené UR).
Zadání nebo uložení míst určení z historie odesílání
Z historie odesílání na obrazovce <Monitor stavu> můžete zadat místa určení a uložit místa určení do adresáře. Tím ušetříte čas potřebný k přímému zadávání adresy, také tím předcházíte odeslání na nesprávné místo určení, v případě špatného zadání adresy.
Při výběru místa určení: <Monitor stavu> <Odeslat> <Výpis úloh> vyberte místo určení pro odeslání <Zadat jako m. určení odesílání> <OK>
Při ukládání místa určení: <Monitor stavu>  <Odeslat> <Výpis úloh> vyberte místo určení k uložení <Uložit místo určení> uložte místo určení na registrační obrazovce pro každý typ místa určení.
9EFY-05J