Aktualizace firmwaru

Za účelem přidávání nových funkcí nebo vyřešení problémů se stávajícími funkcemi je vydáván nový firmware. Je-li nový firmware k dispozici, aktualizujte stroj níže uvedeným postupem. Pro provedení aktualizace firmwaru jsou vyžadována přístupová práva administrátora.
Při aktualizaci firmwaru neprovádějte následující operace. V opačném případě by mohlo dojít k závažné chybě.
Vypněte hlavní napájení
Odpojte kabel LAN
Komunikace (např. tisk) se strojem z jiného počítače nebo aplikace*1
Konfigurace nastavení spánku vašeho počítače*2
*1 Při aktualizaci firmwaru v síťovém prostředí zajistěte, aby ostatní uživatelé neprováděli operace, jako například tisk.
*2 Pokud počítač přejde do režimu spánku, firmware se nemusí aktualizovat správně.
Příprava k aktualizaci firmwaru
Stáhněte si nejnovější firmware z webových stránek společnosti Canon (https://global.canon/).
Zálohujte si data stroje a nastavení pro případ, že se aktualizace firmwaru neprovede správně.
Poznámka týkající se procesu aktualizace
Stroj se několikrát restartuje.
Pokud zbývají nějaké úlohy, proces aktualizace se přeruší.
Během aktualizace se obrazovka několikrát přepne. Přepnutí obrazovky může nějakou dobu trvat, do dokončení aktualizace však nezavírejte prohlížeč.

Kontrola verze firmwaru

Před a po aktualizaci firmwaru zkontrolujte jeho verzi.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Status Monitor/Cancel] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Klikněte na [Device Information].
4
Zkontrolujte verzi zobrazenou v části [Controller] nabídky [Version Information].

Spuštění aktualizace firmwaru

1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Klikněte na [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Klikněte na [Manual Update].
5
Klikněte na [Browse...], vyberte aktualizaci firmwaru, kterou chcete použít, a klikněte na [Next].
6
Klikněte na [Yes].
Když se zobrazí hlášení [The firmware is updated. Restart the device.], stroj vypněte a znovu zapněte. Vypnutí/restartování stroje
9EFY-0FX