Faxování se službou AirPrint

Faxy lze odesílat z počítače Mac způsobem, který je shodný s postupem pro tisk.
Požadavky na systém
Pro odesílání faxů ve službě AirPrint je vyžadován počítač Mac se systémem OS X 10.9 nebo pozdějším.
Síťové prostředí
Akce vyžaduje jedno z následujících prostředí.
Prostředí, ve kterém je zařízení Apple i stroj připojen do stejné sítě LAN
Prostředí, ve kterém je ke stroji přes USB připojen počítač Mac
Pro odesílání faxů bude možná nutné provést aktualizaci firmwaru. Aktualizace firmwaru

Faxování z počítače Mac

1
Ujistěte se, že je zařízení zapnuté a připojené k počítači Mac.
Informace, jak se o tom ujistit, naleznete v části Nastavení síťového prostředí.
2
Ze zařízení Mac přidejte zařízení do [System Preferences]  [Printers & Scanners].
Pokud byl stroj již dříve přidán za účelem tisku nebo odesílání faxů, tento krok není nutný.
3
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
Způsob zobrazení dialogového okna pro tisk se liší v závislosti na použité aplikaci. Další informace naleznete v příručce s pokyny k používané aplikaci.
4
V dialogovém okně tisku vyberte toto zařízení.
Zobrazí se tiskárny přidané do počítače Mac. V tomto kroku vyberte ovladač faxu pro tento stroj.
5
Zadejte místo určení.
6
Klikněte na [Fax].
Spustí se odesílání faxu.
9EFY-0C5