Použití služby AirPrint

Tato část popisuje nutná nastavení pro používání služby AirPrint a postupy pro tisk, skenování a odesílání faxů ze zařízení Apple.
Nastavení AirPrint
Funkce služby AirPrint
Odstraňování problémů

Konfigurace nastavení služby AirPrint

Můžete zaregistrovat údaje, včetně názvu zařízení a instalačního umístění, pomocí nichž lze zařízení identifikovat. Nastavení nutná pro službu AirPrint lze nakonfigurovat vzdáleně pomocí Remote UI (Vzdálené UR).

Konfigurace nastavení pomocí Remote UI (Vzdálené UR)

1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR) a přihlaste se v režimu správce systému. Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Settings/Registration].
Používáte-li mobilní zařízení, například iPad, iPhone nebo iPod touch, výrazu „klikněte“ v tomto oddíle rozumějte jako „klepněte“.
3
Klikněte na [Network Settings] [AirPrint Settings].
4
Zadejte požadované nastavení a klikněte na [OK].
 [Use AirPrint]
Pokud chcete povolit službu AirPrint, zaškrtněte toto políčko. Službu AirPrint lze zakázat tak, že zrušíte zaškrtnutí políčka.
[Display Errors for AirPrint]
Pokud tisknete s funkcí AirPrint a vyskytne se problém s tiskovým souborem, který se nevytiskne správně, můžete pomocí tohoto nastavení zvolit, zda se na ovládacím panelu objeví chybové obrazovky.
 [Printer Name]
Zadejte název přístroje. Pokud je název mDNS již uložen v části [mDNS Settings] ([Network Settings] v [Preferences] (Settings/Registration)), zobrazí se uložený název.
 [Location]
Zadejte umístění přístroje. Pokud je umístění již uloženo v části [Device Information Settings] ([Device Management] v nabídce [Management Settings] (Settings/Registration)), zobrazí se uložený název.
 [Latitude]
Zadejte zeměpisnou šířku místa, kde je stroj instalován.
 [Longitude]
Zadejte zeměpisnou délku místa, kde je stroj instalován.
5
Restartujte stroj.
Stroj vypněte, vyčkejte nejméně 10 sekund a opět ho zapněte.

Konfigurace displeje dotekového panelu

1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Přihlásit>.
Zadejte ID správce systému a PIN systému.
3
Stiskněte tlačítko <Možnosti> <Síť> <Použít AirPrint>.
4
Stiskněte tlačítko <Zap> <OK>.
Pokud vyberete [Use AirPrint], následující nastavení v části <Nastavení TCP/IP> se nastaví na <Zap>.
Použít HTTP
Nastavení tisku IPP
Použít IPv4 mDNS
Použít IPv6 mDNS
Použít Network Link Scan
Pokud změníte možnost [Printer Name], kterou jste dříve nastavili, může přestat fungovat tisk z počítače Mac, který doposud fungoval. Důvodem je, že se současně automaticky změní <Název mDNS> (Nastavení DNS) adresy IPv4. V takovém případě znovu přidejte toto zařízení do počítače Mac.
Když se používá funkce AirPrint, je možnost <Použít stejné jméno pro mDNS jako IPv4> pro název mDNS adresy IPv6 nastavena fixně na <Zap>.
Když zadáte název tiskárny, bude snazší rozpoznat několik tiskáren, které podporují funkci AirPrint.

Otevření obrazovky služby AirPrint

Můžete zobrazit obrazovku služby AirPrint, z níž máte přístup k nastavením služby AirPrint a také k informacím o spotřebním materiálu, například papíru a tonerové kazety. Dále můžete konfigurovat nastavení funkcí zabezpečení.

Zobrazení z počítače Mac

1
Klikněte na možnost [System Preferences] v doku na ploše [Printers & Scanners].
2
Vyberte přístroj a klikněte na [Options & Supplies].
3
Klikněte na [Zobrazit webovou stránku tiskárny].
4
Přihlášení do Remote UI (Vzdálené UR)
Chcete-li nastavení služby AirPrint změnit, musíte se do systému přihlásit jako administrátor (správce).

Konfigurace obrazovky služby AirPrint

Pokud se přihlásíte s právy administrátora, můžete nastavení služby AirPrint měnit také z obrazovky služby AirPrint.

 [AirPrint]

Umožňuje zkontrolovat hodnoty zadané v nastaveních služby AirPrint, například název umístění stroje. Pro změnu nastavení klikněte na možnost [Edit...].

 [Print Security Settings]

Zadejte nastavení nutná pro tisk pomocí TLS a ověření.
Pokud je již nastaveno <Nastavení tisku IPP>, zobrazí se stávající nastavení. Hodnoty registrované v [Print Security Settings] se změní podle hodnot v <Nastavení tisku IPP>.

 [Scan Security Settings]

Zadejte nastavení nutná pro skenování pomocí TLS.
Pokud je již nastaveno <Použít TLS> v <Použít Network Link Scan>, zobrazí se stávající nastavení. Hodnoty registrované v [Scan Security Settings] se změní podle hodnoty v <Použít TLS> v <Použít Network Link Scan>.

 [User Management]

Můžete přidat/editovat uživatele k ověření. Správa uživatelů

 [TLS Settings]

Umožňuje změnit klíč a certifikát používaný protokolem TLS. Konfigurace klíče a certifikátu pro TLS

 [Key and Certificate Settings]

Umožňuje vygenerovat a nainstalovat klíč a certifikát nebo požádat o vydání certifikátu. Konfigurace klíče a certifikátu pro TLS

Kontrola spotřebního materiálu a verze zařízení

Můžete kontrolovat informace o zdroji papíru stroje, o zbývajícím množství toneru a verzi zařízení.

Ochranné známky

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, OS X a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a je licencovaná.
9EFY-0C2