Výstup hlášení

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<PCL>
<Konfigurační stránka>
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Seznam písem>
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<PS>
<Konfigurační stránka>
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Seznam písem>
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
9EFY-0KF