<Tiskárna>

Zadejte nastavení pro funkce tiskárny.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Výstup hlášení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>
Pro nastavení stroje můžete vytisknout hlášení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Výstup hlášení>
-
-
-
-
-
-

<Nastavení tiskárny>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>
Zadejte nastavení tiskárny.
Další informace viz Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavení stroje (tiskárna PS/PCL/UFR II)).
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Custom Settings>
-
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
-
<PCL>*1
-
-
-
-
-
-
<PS>*1
-
-
-
-
-
-
<Imaging>
-
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
-
<Utility>
-
-
-
-
-
-
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušný volitelný produkt nebo jsou-li zadána patřičná nastavení.

<Omezit úlohy tiskárny>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>
Je-li tato možnost nastavena na <Zap>, můžete omezit úlohy z ovladače tiskárny.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Omezit úlohy tiskárny>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Vybrat úlohy pro Povolit>: <Rezervované úlohy>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings

<Výběr PDL (Plug and Play)>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>
Vyberte výchozí popisný jazyk stránky (PDL – Page Description Language).
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Výběr PDL (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>*1, <PS3>*1, <UFR II (V4)>, <Fax>*1, <PCL6 (V4)>*1
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušný volitelný produkt nebo jsou-li zadána patřičná nastavení.

<Upřednostnit nast. ovladače tisk. pro úlohy s přihr. MP>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>
Při tisku úlohy, která má jako zdroj papíru nastaven víceúčelovou přihrádku, můžete na zařízení upřednostnit nastavení ovladače tiskárny.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Upřednostnit nast. ovladače tisk. pro úlohy s přihr. MP>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
Pokud jsou splněny následující podmínky, můžete stisknout <Dočasně změnit pap. v MP přihr.> na obrazovce pro výběr papíru na funkci <Kopie> a <Přístup k ulož. soub.> pro změnu typu/velikosti papíru, který má být podáván z víceúčelové přihrádky:
Je-li papír uložený do víceúčelové přihrádky
Pokud je toto nastavení nastaveno na <Zap>
Když je volba <Výchozí víceúčelové přihrádky> nastavena na <Použít přednastavené>
Pokud se velikost papíru, která je nastavena v ovladači tiskárny, výrazně liší od velikosti papíru nastavené v několikaúčelovém zásobníku, zobrazí se chybová zpráva.

<Nastavení hesla PS>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>
Můžete zadat heslo, které omezuje používání řídicích příkazů připravených tiskárnou PS.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení hesla PS>
<SystemParams Password>, <StartJob Password>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<SystemParams Password> je heslo, které umožňuje provádět změny parametrů systému, a <StartJob Password> je heslo, které umožňuje zpracování úloh startjob, exitserver operátora. Pro více informací si přečtěte specifikace jazyka PostScript.

<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Tiskárna>
Můžete nastavit zdroj papíru, který se bude používat pro příkaz PCL5 PaperSource.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Režim podávání papíru při použití emulace PCL>
<Režim 0>, <Režim 1>, <Režim 2>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Podrobnosti o jednotlivých nastaveních najdete v části Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavení stroje (tiskárna PS/PCL/UFR II)).
9EFY-0KE