<Správa uživatele>

Zadejte nastavení pro správu uživatelů stroje.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Správa ověření>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>
Zadejte nastavení pro správu uživatelů stroje pomocí ověřovací aplikace.

<Nastavení informací správce systému>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>
S pomocí této volby pro stroj nastavíte informace správce systému. Změna ID a kódu PIN správce systému
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení informací správce systému>
<ID správce systému>: 7654321 (Maximálně sedm číslic)
<PIN správce systému>: 7654321 (Maximálně sedm číslic)
<Správce systému>
<E-mailová adresa>
<Kontaktní informace>
<Komentář>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Department ID Management Settings

<Správa ID oddělení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa uživatele>
S pomocí této volby vyberte, zda provádět správu uživatelů ve skupinách tak, že se uživatelům přidělí ID oddělení. Konfigurace nastavení správy ID oddělení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Správa ID oddělení>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Department ID Management Settings
<Uložit PIN>
<Uložit>, <Editovat>, <Smazat>, <Omez. funkce>*1
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Department ID Management Settings
Pokud je vybrána možnost <Uložit>/<Editovat>:
<ID oddělení>, <PIN>, <Zap/Vyp omezení a nastavit limit stran>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Department ID Management Settings
Pokud je vybrána možnost <Zap/Vyp omezení a nastavit limit stran>:
<Limit tisků celkem>: <Zap>, <Vyp>
Limit stran (0 až 999999)
<Limit barevných tisků celkem>: <Zap>, <Vyp>
Limit stran (0 až 999999)
<Limit černobílého tisku celkem>: <Zap>, <Vyp>
Limit stran (0 až 999999)
<Limit barevných kopií>: <Zap>, <Vyp>
Limit stran (0 až 999999)
<Limit černobílých kopií>: <Zap>, <Vyp>
Limit stran (0 až 999999)
<Limit barevného skenování>: <Zap>, <Vyp>
Limit stran (0 až 999999)
<Limit černobílého skenování>: <Zap>, <Vyp>
Limit stran (0 až 999999)
<Limit barevných tisků>: <Zap>, <Vyp>
Limit stran (0 až 999999)
<Limit černobílého tisku>: <Zap>, <Vyp>
Limit stran (0 až 999999)
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Department ID Management Settings
<Celkem stran>
<Vynul.>, <Tisknout seznam>, <Vynulovat celk. počty>, <Správa počtu Velký 2>
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
-
<Povolit úlohy tiskárny s neznámými ID>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Department ID Management Settings
<Povolit úlohy dálkového sken. s neznámými ID>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Department ID Management Settings
<Povolit úlohy Č/B kopírování/tisku>*1
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Department ID Management Settings
<Povolit úlohy černobílé tiskárny>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Department ID Management Settings
*1 Označuje položky, které se zobrazí pouze tehdy, je-li jako přihlašovací služba vybráno Ověření pomocí ID oddělení.
9EFY-0R3