<Nastavení správy>

Zadejte nastavení pro ovládání a správu stroje, včetně správy uživatelů a hardwaru a nastavení zabezpečení.

<Správa uživatele>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>
Zadejte nastavení pro správu uživatelů stroje.

<Správa zařízení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>
Zadejte nastavení pro správu hardwaru a volitelného zařízení.

<Licence/Jiné>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>
Zadejte nastavení pro registraci licencí a pro software, který lze na stroji používat.

<Správa dat>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>
Zadejte nastavení pro správu dat, včetně toho, jak se mají importovat, exportovat a inicializovat data nastavení.

<Nastavení zabezpečení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>
Zadejte nastavení pro zvýšení zabezpečení stroje.
9EFY-0R2