Indstilling af ditheringmønstret

Dithering er en teknik til gengivelse af farver og tæthed ved hjælp af grupper af små prikker. Kildedataene til tegning af disse prikker kaldes et ditheringmønster. Hvis du bruger et ditheringmønster, der er egnet til det billede, der skal printes, kan nuancerne og kurverne i det printede billede gengives mere jævnt.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse> <Justér billedkvalitet> <Indstillinger for ditheringsmønster>.
2
Vælg ditheringmønstret.
<Mønster 1>: Standardindstillingen.
<Mønster 2>: Denne indstilling forbedrer gengivelsen af områder med højlys på sort-hvid billeder.
<Mønster 3>: Denne indstilling forbedrer gengivelse af halvtoner i farvebilleder.
<Mønster 4>: Denne indstilling forbedrer gengivelsen af kantområderne på det printede billede.
3
Tryk på <OK>.
4
Tryk på <Ja>, og udfør automatisk justering af farvenuancer (fuld justering).
Da dette kan forårsage en dårlig farvebalance, skal du sørge for at udføre automatisk justering af farvenuancer (fuld justering), når du har ændret indstillingerne. Justering af farveforløb
9EHS-0S0