Justering af farveforløb

Hvis gengivelsen af farvenuancerne bliver så dårlig, at farvenuancerne på printet eller det kopierede billede er meget anderledes end printdatene eller det oprindelige dokument, kan en justering af farvenuancerne muligvis afhjælpe problemet.
Kun imageRUNNER ADVANCE DX C359i / C359P/imageRUNNER ADVANCE DX C259i
Der er to typer af justeringer: Fuld justering og Hurtig justering.
Kun imageRUNNER ADVANCE DX C359P
Det er ikke muligt at foretage justeringer på en effektiv måde, hvis der ikke er en tilstrækkelig mængde toner.

Fuld justering

Korrigér et billedes forløb nøjagtigt, og optimér reproduktionsmuligheden under printning. Optimerede informationer bevares indtil den næste nøjagtige korrektion.
Kun imageRUNNER ADVANCE DX C359P
Se følgende metoder til justering af farveforløb.
Du kan bruge følgende papirformater/-typer.
Format: A4, LTR
Type: Tyndt 1, Almindeligt 1 til 2, Genbrugs 1 til 2
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse> <Justér billedkvalitet> <Automatisk justering af forløb>  <Fuld justering>.
2
Vælg papiret, og tryk på <OK>.
3
Tryk på <Start print>.
Der printes en testside.
4
Anbring testsiden på glaspladen.
Placer testsiden som angivet i vejledningen på skærmen.
5
Luk fremføreren, og tryk på <Start scanning>.
Maskinen begynder at scanne testsiden.
6
Åbn fremføreren, og fjern testsiden.
7
Gentag trin 3 til 6.
For at afslutte justeringen skal du printe testsiden to gange og scanne den, hver gang der er printet.

Hurtig justering

Denne justering bevarer den optimerede status, der blev opnået med <Fuld justering>. Hvis resultatet af denne justeringen ikke er tilfredsstillende, kan du udføre <Fuld justering>.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse> <Justér billedkvalitet> <Automatisk justering af forløb>  <Hurtig justering>.
2
Tryk på <Start>.

Visuel justering (kun imageRUNNER ADVANCE DX C359P)

Juster billedets farvenuancer ved visuel observation, så printning udføres med den bedst mulige reproducerbarhed. De data, der skal sikre den bedste mulige reproducerbarhed, gemmes, indtil næste gang de visuelle optimerer udføres.
For at udføre en visuel justering skal du bruge det farveskema, der fulgte med maskinen. Hav det klart.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse> <Justér billedkvalitet>  <Justér gråtoner>  <Visuel justering>.
2
Vælg papirkilden, og tryk på <OK>.
3
Tryk på <Start print>.
Der printes en testside.
Testpapiret henviser til et ark papir, hvorpå der er printet fire farvestriber, som du bruger i følgende trin.
4
Tryk på <Indtast værdier>.
5
Sammenlign testsiden og farveskemaet med hensyn til farver, og angiv værdierne.
Eksempel: Angivelse af værdien "høj" for cyan
Lav en "bjergfoldning" af testsiden langs den prikkede linje for "høj", og hold testsiden mod farveskemaet.
Placer testsiden på prøvearket, så du kan lave en korrekt sammenligning af nuancerne af cyan.
Bestem den nuance af cyan på farveskemaet, der bedst matcher tætheden "høj" for cyan på testsiden, og identificer den tilsvarende værdi, der er angivet på farvediagrammet.
Det er praktisk, hvis du skriver den farvediagramværdien på , der er trykt på testsiden.
Angiv den identificerede værdi i cellen <H tæthed (Høj)> for <Cyan> på skærmen.
Udfør også en farvesammenligning for de andre farver, og angiv værdien.
6
Tryk på <Start print>.
Der printes en testside efter justering.
Du kan afslutte handlingen uden at kontrollere justeringsresultatet ved at trykke på <Slut>.
7
Kontrollér resultatet af justeringen ved at sammenligne testsiden efter justering og farvediagrammet over farverne.
Kontrollér, om farverne på testsiden efter justeringen er de samme som dem for "høj (3)", "mellem (8)" og "lav (13)" på farvediagrammet.
Hvis du vil udføre en visuel justering efter initialiisering af værdierne, skal du trykke på <Brug Startindstillinger>  <Til>, før du trykker på <Visuel justering> i trin 1.

Automatisk justering (kun imageRUNNER ADVANCE DX C359P)

Foretag en enkel justering, før der udføres en visuel justering næste gang.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>  <Justér gråtoner>  <Autojustér>.
2
Tryk på <Start>.
9EHS-0RS