<Licens/andet>

Angiv indstillingerne for registrering af licenser og den software, der kan bruges på maskinen.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Registrér licens>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Indtast licensnøglen for et systemtilbehør, der kan anvendes på maskinen. Installation af systemvalg
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Registrér licens>
Maksimalt 24 tegn
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<MEAP-indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Angiv MEAP-indstillingerne.

<Remote UI>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Vælg, om du vil bruge Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) til betjening af maskinen og til at skifte indstillinger.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Remote UI>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<Brug TLS>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Slet indhold på meddelelseskort>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Vælg at slette meddelelser fra administratoren, der vises på betjeningspanelet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Slet indhold på meddelelseskort>
<Ja>, <Nej>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
Når <OK> vises på et meddelelseskort, skal du trykke på <OK> for at betjene maskinen. For at rydde et meddelelseskort uden at <OK> bliver vist skal du bruge Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).

<Visual Message Settings>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Angiv indstillingerne for Visuel meddelelse. Konfiguration af funktionen Visuel meddelelse
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Display Settings>
<Display Timing and Content>
Skærmtidsindstilling: <Display After Logout/Auto Reset>, <Display After Login>, <Display When Print Job Starts>
Indhold: <SMB>, <HTTP/WebDAV>
Når <SMB> er valgt:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
Når <HTTP/WebDAV> er valgt:
<File Path:>
<User Name:>
<Password:>
<Confirm Certificate for TLS Communication>: Til, Fra
<Add CN to Verification Items>: Til, Fra
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Visual Message Settings
<Content to Display When an Error Occurs>: <Display an error message, but do not display Visual Message content>, <Do not display an error message or Visual Message content>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Visual Message Settings
<Proxy Settings>
<Address Without Using Proxy>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Visual Message Settings
Denne indstilling kan kun angives ved hjælp af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).

<Indstillinger for fjernbetjening>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Vælg, om du vil aktivere funktionen Fjernstyring. Med denne funktion kan du angive indstillinger og behandle jobs fra en computer ved at vise touchpanelets skærm på computerskærmen.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for fjernbetjening>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<Password>: Højst 8 tegn (kun alfanumeriske tegn)
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når der udføres fjernbetjening, kan følgende indstillinger ikke ændres eller udføres.
<Tid før automatisk filsletning> i <Vælg/Registrér mailbokse>

<Anvend ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Vælg, om du vil bruge ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Brug af ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Anvend ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Registrér/Opdatér software>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Du kan installere systemvalg/MEAP-applikationer på maskinen. Installation af systemvalg
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Registrér/Opdatér software>
<Install Applications/Options>, <Update Firmware>, <Software Management Settings>, <Scheduled Update>
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
-

<Startvejledning til installation>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Du kan følge guidens instruktioner for at konfigurere maskinens første indstillinger. Konfiguration ved hjælp af opsætningsvejledningen
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Startvejledning til installation>
<Start>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Tillad brug af printfunktion fra mobil>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Hvis denne indstilling er angivet til <Til>, kan du udføre betjeninger fra en mobilenhed for dokumenter, der er lagret i <Print>.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tillad brug af printfunktion fra mobil>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1 Kun for maskiner, der understøtter stopfunktion.

<Tillad, at job udføres fra mobil enhed>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Licens/andet>
Angivelse af <Til> i denne indstilling gør det muligt for dig at kopiere, scanne og sende e-mail og betjene faxer fra en mobilenhed.
Hvis dette er indstillet til <Til> for at aktivere funktionen til mobilgodkendelse. vises på login-skærmen.
Hvis <Godkend ved hjælp af pinkode for scanningsjob> er indstillet til <Til>, skal den PIN-kode, som vises på maskinen, indtastes, når jobbene skal udføres.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tillad, at job udføres fra mobil enhed>
<Til>, <Fra>
Når <Til> er valgt:
<Godkend ved hjælp af pinkode for scanningsjob>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
9EHS-0R8