Indstillinger/Registrering

Du kan tilpasse maskinen baseret på dine omgivelser og behov ved at konfigurere indstillinger, der er beskrevet i dette kapitel. Tryk på  (Indstillinger/Registrering) for at starte konfigurationen.
I dette afsnit beskrives, hvad hvert enkelt element i Indstillinger/Registrering-menuen kan konfigurere. Bemærk, at de elementer, der er tilgængelige, varierer afhængigt af brugerrettighederne ved login og de anvendte enheder.
Lydindstillingerne (Juster lydstyrke) vises, når du trykker på <Lydstyrkeindstillinger> eller tasten Juster lydstyrke (på modeller med et opretstående betjeningspanel).
Nogle af indstillingerne vises måske ikke, det afhænger af konfigurationen af ekstraudstyr, der er installeret på maskinen.
Nogle drivere afspejles muligvis ikke øjeblikkeligt afhængigt af indstillingerne. I dette tilfælde er det nødvendigt at gøre et af følgende.
Tryk på <Ja> på skærmen for at bekræfte, at du vil foretage ændringerne.
Tryk på  (Indstillinger/Registrering) <Anv. ændr. indst.>.
Genstart maskinen.
De elementer, som administratorer kan indstille, er forskellige i forhold til dem, som generelle brugere har adgang til. De elementer, der kan indstilles, kan også variere afhængigt af de funktionsbegrænsninger, der er anvendt af brugere med administratorrettigheder.

Liste over indstillinger

Indstillingsemner og -værdier er skrevet under Beskrivelse af indstillingerne. Fabriksstandarderne er skrevet med fed, rød skrift.
"DeviceAdmin" og "NetworkAdmin"
Elementerne "DeviceAdmin" og "NetworkAdmin" skrives for hvert element i skemaet vedr. Indstillinger/Registrering. Hvis administratorrollen er angivet for maskinen, kan brugere med Administrator-rettigheder ændre alle indstillingerne, mens almindelige brugere er begrænset og kun kan ændre nogle af indstillingerne. Brugere med DeviceAdmin- eller NetworkAdmin-rettigheder kan imidlertid ændre indstillinger, også selvom disse indstillinger er begrænsede. For disse indstillinger angiver "Ja" eller "Nej", om indstillingerne kan ændres med DeviceAdmin- og NetworkAdmin-rettigheder.
"Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)" og "Tilgængelig levering af enhedsoplysninger"
Elementerne "Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)" og "Tilgængelig levering af enhedsoplysninger" skrives for hvert element i skemaet vedr. Indstillinger/Registrering. "Ja" eller "Nej" indikerer, om indstillingerne kan eller ikke kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) eller er tilgængelige/ikke tilgængelige for distribution af enhedsinformation.
Funktionen til import af alt
Elementet "Funktionen til import af alt" er skrevet i skemaet vedr. Indstillinger/Registrering. Afhængigt af om et indstillingselement kan importeres som batch, skrives "A", "B", "C" eller "Nej".
Betydning af A, B og C
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Denne sektion indikerer, hvilke elementer i Indstillinger/registrering der svarer til hvilke elementer i batcheksportfunktionen i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). "-" indikeres for elementer, der ikke er importeret/eksporteret. Import/eksport af alle indstillinger
Elementer, der er tilgængelige til batcheksport fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)

<Personlige indstillinger> og <Enhedsindstillinger>

Når brugergodkendelse (Administration af brugere) er aktiveret, vises <Personlige indstillinger> og <Enhedsindstillinger> på skærmen, når du er logget på med administratorrettigheder, ved at trykke på  (Indstillinger/Registrering). Hvis du vælger <Personlige indstillinger> og ændrer de elementer, der kan tilpasses, registreres indstillingerne som personlige indstillinger for den bruger, der er logget på maskinen (Liste over elementer, der kan tilpasses). Hvis du vælger <Enhedsindstillinger>, registreres indstillingerne som maskinens indstillinger. Hvis du logger på som en bruger uden administratorrettigheder, f.eks. når du vælger <Personlige indstillinger>, og hvis du ændrer indstillinger, der kan tilpasses, registreres indstillinger som personlige indstillinger uden at blive registreret som enhedens indstillinger.
9EHS-0HX