<Sikkerhedsindstillinger>

Angiv indstillingerne for forbedring af maskinens sikkerhed.

<Godkendelses-/passwordindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>
Angiv indstillingerne for forbedring af den effektive sikkerhed af passwordet og godkendelsesfunktionen.

<Krypteringsindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>
Angiv indstillingerne for forbedring af krypteringssikkerheden.

<Indstillinger for Systemgodkendelse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>
Angiv, om du vil bruge funktionerne til systemverificering og -beskyttelse.
<Kontrollér system ved opstart>: Verificerer integriteten af firmwaren og MEAP-applikationerne, når maskinen starter.
<McAfee Embedded Control>: Forbedrer systemets pålidelighed, når maskinen kører, ved hjælp af funktionen McAfee Embedded Control for at forhindre uautoriserede ændringer eller kørsler af programmer. Dette er kun tilgængeligt, når <Kontrollér system ved opstart> er <Til>.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for Systemgodkendelse>
<Kontrollér system ved opstart>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<McAfee Embedded Control>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Med <Kontrollér system ved opstart> genstartes maskinen, når du ændrer indstillingen fra <Fra>  <Til>, eller når du trykker på <OK> uden at ændre indstillingen fra <Til>. For at bevare <Til>-indstillingen skal du trykke på <Nej> på bekræftelsesskærmen og derefter trykke på <Annullér> på <Indstillinger for Systemgodkendelse>-skærmen.
Når <Kontrollér system ved opstart> er indstillet til <Til>
Starten tager længere tid, end når den er indstillet i <Fra>, fordi der udføres systemverificering.
Følgende hændelser og resultater registreres i enhedsadministrationsloggen. Administration af loggene
Hændelse
Verificering af firmware, verificering af MEAP-program
Resultat
Gennemført, mislykket
Hvis der vises en kode på skærmen, når du tænder maskinen, skal du kontakte Canon Danmark.
Når <McAfee Embedded Control> er indstillet til <Til>
Maskinen er flere minutter om at genstarte, efter at du har angivet denne indstilling første gang.
<Systemgodk. \nmonitor> vises i skærmen <Hjem>, og du kan bruge dette til at kontrollere poster i logfilen for uautoriseret betjening osv.

<Anbefalede sikkerhedsindstillinger for brugsmiljø>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>
Nu kan du angive alle anbefalede sikkerhedsindstillinger for dit brugsmiljø blot ved at vælge maskinens miljøtype. Se "Vejledning for sikkerhedsindstillinger" for tilgængelige miljøtyper. Vejledning for sikkerhedsindstillinger
Hvis der er angivet indstillinger for sikkerhedspolitik, kan <Anbefalede sikkerhedsindstillinger for brugsmiljø> ikke anvendes.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Anbefalede sikkerhedsindstillinger for brugsmiljø>
<1. Intranet- og internetforbindelse>
<2. Direkte internetforbindelse>
<3. Internetforbindelse forbudt>
<4. Privat (hjemme-)netværk>
<5. Offentligt netværk>
<6. Miljø med strengt fortrolige oplysninger>
<Slet>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Visual Message Settings
Hvis du ændre maskinen til de anbefalede sikkerhedsindstillinger for hver enkelt type, er de funktioner, du vil bruge, ikke længere tilgængelige, eller der kan opstå andre problemer. I tilfælde heraf kan du fortryde ændringerne og gendanne de tidligere sikkerhedsindstillinger.
Hvis du har ændret indstillingerne manuelt, og de blev ændret med <Anbefalede sikkerhedsindstillinger for brugsmiljø>, er ændringerne ikke gemt. Maskinen returnerer til den tilstand, den var inden du ændrede de <Anbefalede sikkerhedsindstillinger for brugsmiljø>.
9EHS-0RE