Lagring af dokumenter på hukommelsesmedier

Følg procedurerne herunder for at konvertere scannede dokumenter til et filformat, der understøttes af de fleste computere, og gemme det på hukommelsesmediet. Denne metode er praktisk, når du skal flytte filer til en computer, der ikke er sluttet til et netværk.
Du kan ikke gemme dokumenter i hukommelsesmediet, hvis der ingen ledig plads er.
1
Indstil originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Scan og gem>. <Hjem>-skærmen
Hvis <Angiv mulighed, når hukommelsesmedie tilsluttes> er indstillet til <Til>, vises der en genvej til <Scan og gem på hukommelsesmedie>, når du indsætter hukommelsesmedier. Tryk på <Scan og gem på hukommelsesmedie>, og gå videre til trin 4. <Angiv mulighed, når hukommelsesmedie tilsluttes>Isættelse af et hukommelsesmedie
3
Tryk på <Hukommelsesmedie>.
4
Angiv det ønskede hukommelsesmedie.
For informationer om emnerne på skærmbilledet og instruktioner om at bruge dem kan du se Arbejde med filer og mapper på hukommelsesmedier.
5
Vis lagringsplaceringen, og tryk på <Scan>.
6
Angiv scanningsindstillingerne efter behov.
For scanningsindstillinger, se Indstilling af skærmbillede og betjening ved scanning til lagring.
7
Tryk på  (Start).
Originaler scannes og gemmes som filer.
Hvis du vil annullere scanning, skal du trykke på <Annullér> eller  (Stop) <Ja>.
Når <Tryk på [Start] for at scanne næste original.> vises
For at tjekke resultatet af lagringen skal du trykke på  (Status Monitor) <Gem>  <Joblog>. Hvis <Fejl> vises, er filen ikke gemt korrekt. Forsøg at udføre handlingen igen.
9EHS-0AK