Tilan ja lokien tarkistaminen

Voit käyttää Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellusta tarkistaaksesi käsittelyä odottavien asiakirjojen tilan, samoin kuin lokit ja asiakirjat jotka on käsitelty. Voit myös tarkistaa laitteen tilan, kuten virhetiedot ja jäljellä olevien tarvikkeiden määrät.
Kun henkilökohtainen todentamisen hallinta on käytössä, voit estää käyttäjiä suorittamasta toimintoja toisten käyttäjien töille <Tilavalvonta>-näytössä. <Rajoita pääsyä toisen käyttäjän töihin>

Kopioiden/tulosteiden tilan tarkistaminen

Voit tarkistaa kopiointia tai tulostusta odottavien asiakirjojen määrät. Voit myös luovuttaa asiakirjan ennen muita, tai peruuttaa asiakirjan.
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] kohdassa [Copy/Print]

Toiminnon valinta

Valitse tarkastettava toiminto ja valitse sitten [Display].

Toimintopainikkeet

[Cancel]: Kopiointi tai tulostus on peruutettu. Peruutettu asiakirja on poistettu eikä sitä voi palauttaa.
[Print Next]: Asiakirja tulostetaan heti, kun nykyinen asiakirja on valmis.
[Pause]: Tietokoneesta tulostettavat asiakirjat keskeytetään. Et voi keskeyttää kopioitavia asiakirjoja. Jatka keskeytetyn asiakirjan tulostusta valitsemalla [Resume].

Asiakirjan kuvake

Napsauta kuvaketta nähdäksesi asiakirjan tiedot.

Lähetettyjen/vastaanotettujen asiakirjojen tilan tarkistaminen

Voit tarkistaa lähetystä odottavien faksien ja s-postien, vastaanotettujen faksien, ja välitystä odottavien faksien tilan. Voit myös peruuttaa asiakirjojen lähetyksen ja vastaanoton.
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] kohdassa [Send] tai [Receive]

Toiminnon valinta

Valitse tarkastettava toiminto ja valitse sitten [Display].

[Cancel]

Asiakirjan lähetys tai vastaanotto on peruutettu. Peruutettu asiakirja on poistettu eikä sitä voi palauttaa.

Asiakirjan kuvake

Napsauta kuvaketta nähdäksesi asiakirjan tiedot.

Tallennettujen asiakirjojen tilan tarkistaminen

Voit tarkistaa tallennusta odottavien asiakirjojen tilan. Voit myös peruuttaa asiakirjojen tallennuksen.
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] kohdassa [Store]

[Cancel]

Asiakirjan tallennus on peruutettu. Peruutettu asiakirja on poistettu eikä sitä voi palauttaa.

Asiakirjan kuvake

Napsauta kuvaketta nähdäksesi asiakirjan tiedot.

Työlokin tarkistaminen

Saat näyttöön lokin asiakirjoista jotka on kopioitu, tulostettu, lähetetty, vastaanotettu tai tallennettu.
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format...]

Lokidata voidaan viedä ja tallentaa CSV-tiedostona (*.csv) tietokoneeseen.

Toiminnon valinta

Valitse tarkastettava toiminto ja valitse sitten [Display]. Näytössä olevat toiminnot saattavat vaihdella riippuen laitteesi mallista ja lisävarusteista.

Laitteen tilan tarkistaminen

Voit tarkistaa erilaisia tietoja laitteesta, kuten virhetiedot, jäljellä olevan paperin ja väriaineen määrät, tiedot asennetuista lisävarusteista ja tähän mennessä tulostettujen sivujen kokonaismäärän.
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus  [Status Monitor/Cancel]  Valitse tarkastettava kohde
9EHU-0F6