Laiteohjelmiston päivitys

Uusi firmware julkaistaan säännöllisin väliajoin lisäämään uusia toimintoja tai ratkaisemaan nykyisten toimintojen ongelmia. Jos uusi firmware on saatavana, noudata seuraavaa toimintaohjetta päivittääksesi sen laitteeseen. Pääkäyttäjän valtuudet vaaditaan firmwaren päivittämiseen.
Älä suorita seuraavia toimenpiteitä firmwarea päivitettäessä. Se saattaa aiheuttaa kriittisen virheen.
Virran katkaiseminen päävirtakytkimestä.
Verkkojohdon irrottaminen.
Liikennöinti (kuten tulostus) koneen kanssa toisesta tietokoneesta tai sovelluksesta*1
Tietokoneen lepotila-asetusten määrittäminen*2
*1 Kun päivität firmwarea verkkoympäristössä, varmista, etteivät muut käyttäjät suorita toimintoja, tulostaminen mukaan lukien.
*2 Firmware ei ehkä päivity oikein, jos tietokone siirtyy lepotilaan.
Firwaren päivityksen valmistelu
Lataa uusin firmware Canonin sivustolta (https://global.canon/).
Varmuuskopioi laitteen data ja asetukset siltä varalta että firmwaren päivitystä ei suoriteta oikein.
Päivitysprosessia koskeva huomautus
Kone käynnistyy uudelleen useita kertoja.
Päivitysprosessi keskeytyy, jos töitä on jäljellä.
Näyttö vaihtuu useita kertoja päivityksen aikana. Näytön vaihtaminen saattaa kestää jonkin aikaa, mutta älä sulje selainta, ennen kuin päivitys on valmis.

Firmware-version tarkistaminen

Tarkista koneen firmware-versio ennen firmwaren päivittämistä ja firmwaren päivittämisen jälkeen.
1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistäminen
2
Valitse portaalisivulla [Status Monitor/Cancel]. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna
3
Valitse [Device Information].
4
Tarkista versio, joka näytetään kohdan [Controller] asetuksessa [Version Information].

Laiteohjelmistopäivityksen suorittaminen

1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistäminen
2
Valitse portaalisivulla [Asetukset/Tallennus]. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna
3
Valitse [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Valitse [Manual Update].
5
Valitse [Browse...], valitse käytettävä laiteohjelmistopäivitys ja valitse sitten [Next].
6
Valitse [Yes].
Kun viesti [The firmware is updated. Restart the device.] tulee näkyviin, sammuta laitteen virta ja kytke se uudelleen päälle. Virran katkaiseminen/Laitteen uudelleenkäynnistäminen
9EHU-0FX