Todennustoimintojen määrittäminen

Voit muodostaa kirjautumismenetelmiä, autentikointilaitteita ja muita autentikointitoimintoja jotka perustuvat järjestelmäympäristöösi ja tarpeisiisi. Voit myös määrittää miten kirjautumisikkuna näytetään.

Käyttäjän kirjautumismenetelmät ja todennuslaitteet

Määritä käyttäjän kirjautumismenetelmät (Kirjautumismenetelmä) ja todennuslaitteet (Todennuslaite). Huomaa että autentikointilaitteet on asennettava ennen seuraavien asetusten koostamista.
1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistäminen
2
Valitse portaalisivulla [Settings/Registration]. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna
3
Valitse [User Management]  [Authentication Management].
4
Valitse [Basic Settings]  [Edit...].
5
Valitse [Use the user authentication function] -valintaruutu ja määritä tarvittavat asetukset.
Valitse kirjautumismenetelmät joita haluat käyttää, ja määritä asetukset kuten autentikointilaitteen asetukset.
Mobiilitodennuksen määrittäminen
Näppäimistötodennuksen käyttäminen
Todennustoimintojen asetusten määrittäminen
6
Valitse [Update].
7
Käynnistä laite uudelleen. Laitteen uudelleenkäynnistys
[Web Service Authentication Method:] -todennusmenetelmää käytetään myös henkilökohtaiseen todennukseen laitetietojen jakamisen aikana. Käyttäjäautentikoinnin suorittaminen jaettaessa laitetitoja

Kirjautumisnäytön avautumisen määrittäminen

Voit määrittää, milloin kirjautumisikkuna näytetään, valitsemalla joko "kun aloitat laitteen käytön" tai "kun toimintopainiketta on painettu". Jos valitaan "kun toimintopainiketta on painettu", voit määrittää toiminnot, jotka vaativat käyttäjän kirjautumisen. Toiminnot joita ei ole määritetty, ovat rekisteröimättömien käyttäjien käytettävissä.
1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistäminen
2
Valitse portaalisivulla [Settings/Registration]. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna
3
Valitse [User Management]  [Authentication Management].
4
Valitse [Control Panel Settings]  [Edit...].
5
Koosta asetukset tarpeen mukaan.
[Login Settings]
Valitse [Display Login Screen:] -kohdassa, milloin kirjautumisikkuna näytetään.
Jos valitset [Display login screen when functions requiring authentication are selected], valitse myös kirjautumisikkunassa näytettävät toiminnot.
Jos muutat tämän asetuksen, <Rajoita pääsyä toisen käyttäjän töihin> -asetukseksi saatetaan asettaa <Kyllä>. Asetusten välinen suhde esitetään seuraavassa. <Rajoita pääsyä toisen käyttäjän töihin>
Kun [Display login screen when operation is started on the device] -valintaruutu on valittu:
<Kopio/Tuloste>-, <Lähetä>- ja <Tallenna>-asetuksina kohdassa <Rajoita pääsyä toisen käyttäjän töihin> on <Kyllä>
Kun [Display login screen when functions requiring authentication are selected] -valintaruutu on valittu ja [Copy]-, [Access Stored Files]- tai [Print]-valintaruutu on valittu kohdassa [Select Function That Will Require Authentication]:
<Kopio/Tuloste>-asetuksena kohdassa <Rajoita pääsyä toisen käyttäjän töihin> on <Kyllä>
Kun [Display login screen when functions requiring authentication are selected] -valintaruutu on valittu ja [Fax]- tai [Scan and Send] -valintaruutu on valittu kohdassa [Select Function That Will Require Authentication]:
<Lähetä>-asetuksena kohdassa <Rajoita pääsyä toisen käyttäjän töihin> on <Kyllä>
Kun [Display login screen when functions requiring authentication are selected] -valintaruutu on valittu ja [Scan and Store] -valintaruutu on valittu kohdassa [Select Function That Will Require Authentication]:
<Tallenna>-asetuksena kohdassa <Rajoita pääsyä toisen käyttäjän töihin> on <Kyllä>
Jos haluat asettaa <Rajoita pääsyä toisen käyttäjän töihin> -asetukseksi <Ei>, määritä asetukseksi <Ei>, kun tämä asetus on valmis.
[Login Screen Background Settings]
Voit määrittää taustakuvan kirjautumisikkunaan.
6
Valitse [Update].
9EHU-0CS