<Autentikoinnin hallinta>

Määritä asetukset käyttäjien hallinnalle käyttämällä autentikointisovellusta.
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.

<Muuta salasana>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Käyttäjien hallinta>  <Autentikoinnin hallinta>
Laitteeseen tallennetut käyttäjät voivat vaihtaa oman kirjautumis-salasanansa.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Muuta salasana>
(enintään 32 merkkiä)
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Authentication User Management
Tämä kohde näkyy vain, kun käytetään käyttäjän todennusta ja käyttäjä on kirjautunut muilla kuin pääkäyttäjän oikeuksilla.
Jos käyttäjä kirjautui sisään pääkäyttäjän oikeuksilla, tämä asetus muuttaa salasanan kohdassa <Tallenna/Muokkaa autentikoitua käyttäjää>.

<Tallenna/Muokkaa autentikoitua käyttäjää>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Käyttäjien hallinta>  <Autentikoinnin hallinta>
Valitse tallentaaksesi laitteen käyttäjät ja määrittääksesi käyttäjätiedot, kuten salasanan ja valtuustason. Käyttäjätietojen tallentaminen paikalliseen laitteeseen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Tallenna/Muokkaa autentikoitua käyttäjää>
<Tallenna>, <Tiedot/Muokkaa>, <Poista>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Authentication User Management

<Käytä käyttäjän autentikointia>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Käyttäjien hallinta>  <Autentikoinnin hallinta>
Valitse, käytetäänkö henkilökohtaisen todentamisen hallinta -toimintoa. Voit myös valita, mitä kirjautumismenetelmiä käyttäjän todentamisessa otetaan käyttöön. Käyttäjän kirjautumismenetelmät ja todennuslaitteet
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Käytä käyttäjän autentikointia>
<Kyllä>, <Ei>
Kun <Kyllä> on valittu:
<Kuvakirjautuminen>*1: <Kyllä>, <Ei>
<Autentikointi näppäimistöllä>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Ilmaisee nimikkeen, joka näkyy vain kun sopiva lisävaruste on käytettävissä.

<Autentikointi näppäimistöllä>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Käyttäjien hallinta>  <Autentikoinnin hallinta>
Määritä näppäimistöautentikoinnin asetukset.

<Kirjautumisnäytön näyttöasetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Käyttäjien hallinta>  <Autentikoinnin hallinta>
Määritä milloin kirjautumisikkuna näytetään valitsemalla joko "kun aloitat laitteen käytön" tai "kun toimintopainiketta on painettu". Jos valitaan "kun toimintopainiketta on painettu", voit määrittää toiminnot, jotka vaativat käyttäjän kirjautumisen. Kirjautumisnäytön avautumisen määrittäminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Kirjautumisnäytön näyttöasetukset>
<Näytä kun laitt. toiminta alkaa>, <Näytä kun toim. valittu>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Kun <Näytä kun toim. valittu> on valittu:
<Autentikointi vaaditaan>: <Toiminnot>, <Värikopio/tulostus> (<Ei mitään (Autentikointia ei tarvita)>, <Täysväri>, <Täysväri/Kaksi väriä>, <Täysväri/Kaksi väriä/Yksi väri>)
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Vaadi autentikointi kohtaan Asetukset/Tallennus>*1: <Kaikki nimikkeet>, <Vain pääkäytt. nimikkeet>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Osoittaa kohteet, jotka näkyvät vain, kun ACCESS MANAGEMENT SYSTEM on käytössä.
Jos muutat tämän asetuksen, <Rajoita pääsyä toisen käyttäjän töihin> -asetukseksi saatetaan asettaa <Kyllä>. Lisätietoja on kohdassa Kirjautumisnäytön avautumisen määrittäminen.

<Rajoitetut toiminnot>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Käyttäjien hallinta>  <Autentikoinnin hallinta>
Valitse estetäänkö tiettyjen toimintojen käyttö, kun henkilökohtaisen todentamisen hallinta on käytössä. Käyttäjän kirjautumismenetelmät ja todennuslaitteet
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Rajoitetut toiminnot>
<Tulosta ajureista ilman AMS-tulostinajureiden apuohjelmaa.>: <Rajoita>, <Älä rajoita>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Etäskannaus>: <Rajoita>, <Älä rajoita>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Rajoita työt etälaitteesta ilman käytt. autentikointia>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Käyttäjien hallinta>  <Autentikoinnin hallinta>
Valitse sovelletaanko henkilökohtaisen todentamisen hallintaa tulostukseen, faksaukseen ja etäskannaukseen tietokoneesta. Henkilökohtaisen autentikoinnin käyttäminen tulostus-/faksaus-/etäskannaustoimintojen hallintaan tietokoneella
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Rajoita työt etälaitteesta ilman käytt. autentikointia>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Oletusrooli käyttäjää tallennettaessa>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Käyttäjien hallinta>  <Autentikoinnin hallinta>
Valitse käyttäjien roolit tilanteissa, joissa mitään oikeuksia ei ole asetettu. Käyttäjän kirjautumismenetelmät ja todennuslaitteet
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Oletusrooli käyttäjää tallennettaessa>
<Valvoja>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*1, <LimitedUser>*1
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Osoittaa kohteet, jotka näkyvät vain, kun ACCESS MANAGEMENT SYSTEM on käytössä.

<Isojen ja pienten kirjainten erottelu käyttäjänimessä>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Käyttäjien hallinta>  <Autentikoinnin hallinta>
Valitse, erotellaanko käyttäjänimissä isot ja pienet kirjaimet.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Isojen ja pienten kirjainten erottelu käyttäjänimessä>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Tämä on suositeltavaa asettaa yhdessä seuraavan toiminnon kanssa: <Toiminnon asetukset> <Tulostus> <Isojen ja pienten kirjainten erottelu käyttäjänimessä>.

<Salli @-merkki käyttäjänimessä>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Käyttäjien hallinta>  <Autentikoinnin hallinta>
Valitse, sallitaanko "@" käyttäjänimessä.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Salli @-merkki käyttäjänimessä>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
9EHU-0R4