<Verkko>

Määritä verkkoasetukset.
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.
Asteriskilla (*) merkitty kohta
Näkyy vain, jos kyseinen lisälaite on asennettu. Tähän laitteeseen asennettujen lisävarusteiden tarkastaminen

<Luovutusraportti>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko>
Voit tulostaa asetukset kohdassa <Verkko>. Asetusluettelon tulostaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Luovutusraportti>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-

<Vahvista verkkoyhteyden asetusten muutokset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko>
Jos tämän asetuksen arvona on <Kyllä>, voit muuttaa verkkoasetuksia. Jos verkkoyhteyksissä on virheitä, virheilmoitus näytetään laitteen kosketusnäytössä. Verkkoasetusten lukituksen peruuttaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Vahvista verkkoyhteyden asetusten muutokset>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<TCP/IP-asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko>
Määritä asetukset, joilla laitetta voidaan käyttää TCP/IP-verkossa.

<SNMPasetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko>
Määritä SNMP-asetukset. Valvonta ja ohjaus SNMP:n kautta
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Käytä SNMPv1:tä>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Aseta nimetty yhteisö>
<Nimetty yhteisö>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB pääsyoikeudet>: <Luku/Kirj.>, <Vain luku>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Aseta yhteisönimi 1>
<Yhteisönimi 1>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB pääsyoikeudet>: <Luku/Kirj.>, <Vain luku>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Yhteisönimi>: julkinen
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Aseta yhteisönimi 2>
<Yhteisönimi 2>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<MIB pääsyoikeudet>: <Luku/Kirj.>, <Vain luku>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Yhteisönimi>: julkinen2
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Käytä SNMPv3:a>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Pääkäyttäjän asetukset>
<Käytä pääkäyttäjää>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Salaussalasana>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Käytä samaa salasanaa kuin autentikoinnissa>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Käyttäjän asetukset>
<Käyttäjä Kyllä/Ei>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Tallenna> (<Käyttäjänimi>, <MIB pääsyoikeudet> (<Luku/Kirj.>, <Vain luku>), <Turva-asetukset> (<Autent. Kyllä/Salaus Kyllä>, <Autent. Kyllä/Salaus Ei>, <Autentik.Ei/Salaus Ei>), <Autentikointialgoritmi> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Autentikoinnin salasana>, <Salausalgoritmi> (<DES>, <AES>), <Salaussalasana>)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Tiedot/Muokkaa> (<Käyttäjänimi>, <MIB pääsyoikeudet> (<Luku/Kirj.>, <Vain luku>), <Turva-asetukset> (<Autent. Kyllä/Salaus Kyllä>, <Autent. Kyllä/Salaus Ei>, <Autentik.Ei/Salaus Ei>), <Autentikointialgoritmi> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Autentikoinnin salasana>, <Salausalgoritmi> (<DES>, <AES>), <Salaussalasana>)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Poista>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-
<Hae tulostimen hallintatieto isännältä>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Hylkää SNMP-paketit lepotilassa>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Muuta MIB-isäntäresurssit RFC2790:ksi>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko>
Määritä onko isäntäresurssin MIB yhteensopiva RFC2790-määritteiden kanssa.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Muuta MIB-isäntäresurssit RFC2790:ksi>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Nimetyn portin asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko>
Määritä koostetaanko/viitataanko laitteen tietoihin Canon-ajureilla tai apuohjelmalla.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Nimetyn portin asetukset>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos asetuksena on <Ei>, joitakin nimettyä porttia käyttäviä sovelluksia ei voida käyttää.

<Nimetyn portin autentikointitapa>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko>
Määritä nimetyn portin todentamismenetelmä.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Nimetyn portin autentikointitapa>
<Tila 1>, <Tila 2>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Jos asetuksena on <Tila 2>, nimettyä porttia käyttävä yhteys käyttää suojattua tilaa. Vastaavasti, et ehkä pysty saamaan yhteyttä laitehallinnan ohjelmasta tai ajureista, jne.

<Käytä Spooleria>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko>
Määritä taustatulostetaanko työt, jotka on lähetetty laitteeseen laitteen tallennuslaitteesta.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Käytä Spooleria>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Kytkemisen odotusaikaa käynnistettäessä>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko>
Määritä odotusaika verkkoon kytkeytymiselle siitä, kun laite käynnistyy. Verkkoon yhdistämisen odotusajan asettaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Kytkemisen odotusaikaa käynnistettäessä>
0–300 s
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Ethernet-ajurin asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko>
Määritä Ethernet-ajurin asetukset. Ethernet-asetusten tekeminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Ethernet-ajurin asetukset>
<Autom. tunnistus>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Liikennöintitila> (Ei): <Yksisuuntainen>, <Kaksisuuntainen>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Ethernet-tyyppi> (Ei): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Nykyinen lähetysnopeus>: Vain näyttö
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-
<MAC-osoite>: Vain näyttö
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-

<Lepotilan etusija-asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko>
Aseta etusija joko lepotilasta palautumisen nopeudelle tai virransäästölle lepotilan aikana.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Lepotilan etusija-asetukset>
<Palautumisnopeus>, <Tehonsäästö>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<IEEE 802.1X -asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko>
Määritä IEEE 802.1X -asetukset. IEEE 802.1X-autentikointiasetusten määrittäminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Käytä IEEE 802.1X:ää>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Kirjautumisnimi>
Kirjautumisnimi
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Vahvista autentik.palvelimen varmenne>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Varmista autentikointi palvelimen nimi>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentikointipalv. nimi>
Autentikointipalv. nimi
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Käytä TLS-muotoa>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Avain ja varmenne>
Aseta oletusavaimeksi
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-
<Varmenteen tiedot> (<Versio>, <Sarjanumero>, <Allekirjoitusalgoritmi>, <Myönnetty>, <Voim.olon alkamispäivä>, <Voim.olon päätt.päivä>, <Myöntäjä>, <Julkinen avain>, <Varmenteen kuvaketul.>, <Saaja (toinen nimi)>, <Vahv. varmenne>)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-
<Näytä käyttöpaikka> (avain ja varmenne)
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-
<Käytä TTLS-muotoa>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<TTLS-asetukset (TTLS-protokolla)>: <MSCHAPv2>, <PAP>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Käytä PEAP-muotoa>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Käyttäjänimi>
IEEE802.1X-todennuksella todennettavan käyttäjän nimi
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Salasana>
IEEE802.1X-todennuksella todennettavan käyttäjän salasana
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Sama käytt.nimi kuin kirjaant. nimi>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Jos määrität <IEEE 802.1X -asetukset> -asetukseksi <Kyllä>, laite ei siirry täydelliseen lepotilaan.

<Palomuurin asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko>
Määritä suodatusasetukset, jotka sallivat liikennöinnin vain sellaisten laitteiden kanssa, joilla on määritetty IP- ja MAC-osoite.

<Käytä Mopriaa>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Verkko>
Määritä, tulostetaanko tiedot suoraan Mopria®-standardia tukevista mobiililaitteista, kuten älypuhelimista tai tableteista. Laitteen käyttäminen sovellusten avulla
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Käytä Mopriaa>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Käytä AirPrint:iä>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Verkko>
Määritä, tulostetaanko suoraan AirPrintiä tukevista iPhone-, iPad-, iPod Touch- tai Mac-laitteista. AirPrintin käyttäminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Käytä AirPrint:iä>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Näytä AirPrintin virheet>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Verkko>
Määritä, näytetäänkö virhenäyttö käyttöpaneelissa, jos tulostusta ei voida suorittaa odotetulla tavalla tulostustiedoissa olevan ongelman vuoksi, kun käytetään AirPrint-toimintoa.
Jos asetuksena on <Kyllä>, käyttöpaneelissa näytetään virhenäyttö. Peruuta työ, kun olet tarkistanut virhenäytön.
Jos asetuksena on <Ei>, käyttöpaneelissa ei näytetä virhenäyttöä, vaan työ pysyy työhistoriassa ja sen kohdalla näkyy <NG>.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Näytä AirPrintin virheet>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Käytä IPP:tä kaikkialla>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Verkko>
Määritä, tulostetaanko suoraan IPP Everywhere -yhteensopivasta Linux-koneesta tai Chromebookista. Laitteen käyttäminen sovellusten avulla
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Käytä IPP:tä kaikkialla>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Settings for Universal Print>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Verkko>
Määritä Yleistulostus-toiminnon asetukset. Tulostaminen Microsoftin pilvipalvelulla (Yleistulostus)
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Basic Settings>
<Use Universal Print>:Kyllä, Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Server Certificate>:Kyllä, Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Add CN to Verification Items>:Kyllä, Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer Name>:OIP_PRINTER
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
A
Settings/Registration Basic Information
<Application ID>:f9fc375c-c7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Authentication URL>:https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Registration URL>:https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Registration Status>
<Ei tallennettu>
<Tallenn.>
<Tarkistaa..>
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-

<Laitteen paikkatiedon asetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Verkko>
Määritä laitteen paikkatietoasetukset. AirPrintin käyttäminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Laitteen paikkatiedon asetukset>
<Leveysaste>: Määritä leveyspiiri.
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-
<Pituusaste>: Määritä pituuspiiri.
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
-

<Valitse liitäntä>

 (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Verkko>
Valitse, käytetäänkö kiinteää LAN-verkkoa vai langatonta LAN-verkkoa yksistään, kiinteää LAN-verkkoa ja langatonta LAN-verkkoa yhdessä vai kiinteää LAN-verkkoa ja toista kiinteää LAN-verkkoa yhdessä. Verkkoyhteystavan valitseminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Valitse liitäntä>
<Kiinteä LAN>, <Langaton LAN>*1, <Kiinteä LAN + Kiinteä LAN>, <Kiinteä LAN + langaton LAN>*1
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Näkyy vain, jos laitteessasi on langaton paikallisverkko.
Jotta tälle asetukselle voidaan valita asetukseksi <Langaton LAN>, <Kompensoi verkon tiedonsiirto> on oltava käytössä, kun <Pieni> on valittu kohdassa <Tehonkulutus lepotilassa>. <Tehonkulutus lepotilassa>

<Langaton LAN> *

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko>
Määritä langattoman lähiverkon asetukset.

<Suoran yhteyden asetukset> *

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko>
Määritä suoran yhteyden asetukset.

<Alalinjan asetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko>
Määritä alalinjan asetukset (langaton LAN-verkko tai erillinen kiinteä LAN-verkko), kun kiinteä LAN-verkko ja langaton LAN-verkko tai kiinteä LAN-verkko ja toinen kiinteä LAN-verkko ovat käytössä samanaikaisesti.

<Staattiset reititysasetukset>

 (Asetukset/Tallennus) <Yleisasetukset> <Verkko>
Määritä staattiset reititysasetukset IPv4-osoitteille. Staattisen reitityksen asettaminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi tuotaessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta
<Staattiset reititysasetukset>
<Käytä staattista reititystä>: <Kyllä>, <Ei>
Ei
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Muokkaa>, <Poista>
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Ei
-
<Muokkaa>
<Osoite> (<0.0.0.0>), <Etuliitteen pituus> (1–32), <Yhdyskäyt. osoite> (<0.0.0.0>)
Ei
Kyllä
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
9EHU-0J3