Järjestelmätietojen siirron määrittäminen

Tässä osassa kuvatut asetukset vaaditaan, kun käytetään alalinjaa DNS-nimenselvitykseen ja tiedonsiirtoon välityspalvelimen kautta. Näiden asetusten määrittämiseen tarvitaan pääkäyttäjän tai verkkovastaavan oikeudet.
Alalinjan DNS-palvelimen osoiteasetusta ja välityspalvelinasetuksia voidaan käyttää vain tiettyjen järjestelmätietojen siirtoon, kuten alalinjan käyttämiseen laiteohjelmiston jakelupalvelimeen yhdistämistä varten. Niitä ei voi käyttää normaaliin Internet-yhteyteen. Kun käytetään alalinjan DNS-palvelinta tai välityspalvelinta muille sovelluksille kuin järjestelmätietojen siirtoon, tallenna alalinjan kanssa käytettävät osoitteet ja porttinumerot päälinjan asetuksiin.

Alarivin DNS:n asettaminen

1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Yleisasetukset>  <Verkko>  <Alalinjan asetukset>  <Järjestelmän tiedonsiirtoasetukset>  <DNS-palvelinosoitteen asetukset>.
3
Määritä tarvittavat asetukset.
Määritä DNS-palvelimen IP-osoite ympäristön mukaan.
4
Valitse <OK>.
5
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  <Kyllä>.

Alalinjan välityspalvelinasetukset

1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Yleisasetukset>  <Verkko>  <Alalinjan asetukset>  <Järjestelmän tiedonsiirtoasetukset>  <Välityspalvelimen asetukset>.
3
Valitse <Kyllä> kohdassa <Käytä välityspalvelinta>  määritä vaaditut asetukset valitse <OK>.
<Palvelimen osoite>
Syötä käytettävän välityspalvelimen osoite. Määritä asetukset, kuten IP-osoite ja isäntänimi, ympäristön mukaan.
<Porttinumero>
Syötä välityspalvelimen porttinumero.
<Aseta autentikointi>
Aseta todennusasetukset painamalla tätä, kun käytetään välityspalvelimen todennustoimintoa. Valitse <Kyllä> esillä olevassa näytössä, syötä välityspalvelimen todennuksen käyttäjänimi ja salasana ja valitse <OK>.
4
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  <Kyllä>.
9EHU-047