Verkkoympäristön määrittäminen

Liittääksesi laitteen verkkoon, kytke laite reitittimeen LAN-kaapelilla tai Wi-Fillä ja määritä yksilöllinen IP-osoite verkkoon. IP-osoite voidaan määrittää kahdella tavalla: automaattisesti tai manuaalisesti. Valitse menetelmistä yksi, joka sopii tiedonsiirtoympäristöösi ja laitteisiin. Laite ottaa käyttöön verkon perustoimintojen lisäksi myös kehittyneet tekniikat toimiakseen joustavasti erilaisissa ympäristöissä. Suorita ympäristössäsi tarvittavat asetukset.
Käyttöturvallisuus
Jos yhdistät verkkoon ilman sopivia turvakäytäntöjä, on olemassa riski, että luvattomat ulkopuoliset tahot saattavat päästä laitteeseen. Tee verkkoturva-asetukset varmistaaksesi tärkeät tiedot ja datan. Verkon suojausasetusten määrittäminen
Jos haluat käyttää langatonta lähiverkkoa, tarvittavan langattoman lähiverkkoyhteyden on oltava asennettuna. Järjestelmäasetukset
Voit kytkeä laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla (Osat ja niiden toiminnot). Jos kuitenkin liität laitteen vain tietokoneeseen USB-kaapelilla ilman verkkoon yhdistämistä, toiminnot, kuten skannerina käyttö tai tiedon lähetys/siirto laitteesta tietokoneeseen ei ole mahdollista.
Laitteen ja mobiililaitteiden välille voidaan muodostaa suora langaton yhteys. Yhdistäminen suoraan

Varmista ennen käsittelyä

Noudata seuraavaa toimintaohjetta ennen verkkoon kytkemistä.
Varmista ensin.
Onko tietokone ja reititin kytketty oikein käyttämällä LAN-kaapelia? Lisätietoja saat kummankin laitteen käyttöohjeesta tai ottamalla yhteyden valmistajiin.
Onko tietoverkon asetus valmis? Jos asetus ei ole valmis, et voi käyttää laitteita verkossa edes seuraavien vaiheiden suorittamisen jälkeen.
Voit joutua muuttamaan ympäristön mukaan verkon yhdistämisjärjestelmän asetuksia (yksisuuntainen/kaksisuuntainen) ja Ethernet-typpiä (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) (Ethernet-asetusten tekeminen). Lisätietoja saat verkkovastaavalta.
Tietoja MAC-osoitteen varmistamisesta on kohdassa <Verkko>.
Tietoja IEEE802.1X-verkkoon yhdistämisestä on kohdassa IEEE 802.1X-autentikointiasetusten määrittäminen.
Ota käyttöön laitteen verkkoasetukset.
Valitse kiinteä LAN- tai langaton LAN-yhteys.
Kytke laite reitittimeen.
Onko LAN kaapelin liitin kytketty oikeaan paikkaan turvallisesti? Työnnä liitintä kunnes se napsahtaa paikalleen.
Langattoman LAN-verkon yhteydessä tarkista laitteen ja reitittimen välinen yhteys.
Aseta tarvittaessa IP-osoite.
Yleensä DHCP myöntää IP-osoitteen, jolloin tämä asetus on tarpeeton. Tämä asetus on tarpeen, jos haluat käyttää tiettyä IP-osoitetta tai muuttaa IP-osoitteen automaattisen asetuksen protokollan DHCP:stä (oletusasetus) muuksi.
Varmista, että oikea yhteys on valmis.
Avaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus tietokoneessa (Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistäminen). Jos Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna tulee esiin, yhteys on valmis.
Kun <Tehonkulutus lepotilassa> -asetuksena on <Pieni>
Käytössä olevasta apuohjelmasta riippuen tiedonsiirto voi epäonnistua, jos laite on lepotilassa. Palauta laite lepotilasta ennen verkkoympäristön määrittämistä. Lepotilaan siirtyminen
9EHU-036