Näytössä näkyy viesti, jossa käsketään ottamaan yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään

Jos laite ei voi toimia normaalisti vian vuoksi, kosketusnäytössä näkyy viesti. Tarkista ohjeet näytössä näkyvän viestin mukaan.

Näytössä näkyy viesti, jossa kehotetaan ottamaan yhteys käyttämääsi jälleenmyyjään tai huoltoedustajaan

1
Käynnistä laite uudelleen.
Sammuta virta painamalla virtakytkintä (Laitteen virran katkaiseminen). Odota vähintään 10 sekuntia sen jälkeen, kun päävirran merkkivalo sammunut. Kytke sitten virta takaisin päälle (Laitteen käynnistäminen).
Huomioi, että käsittelyä odottavat tiedot poistetaan, kun katkaiset virran.
2
Jos viesti näkyy edelleen, kirjaa ylös seuraavat tiedot.
Tuotteen nimi
Jälleenmyyjä tai huoltoedustaja, jolta laite on ostettu
Vika (suorittamasi toiminto, tulos ja oire sekä muut tiedot)
Kosketusnäytössä näytettävä koodi
Useita koodeja saatetaan näyttää.
3
Katkaise laitteen virta, irrota virtajohto ja ota yhteys käyttämääsi jälleenmyyjään tai huoltoedustajaan.
Älä kiinnitä tai irrota virtajohtoa kostein käsin, sillä seurauksena voi olla sähköisku.
Tartu aina pistotulpasta irrottaessasi virtajohtoa. Johdosta vetäminen saattaa aiheuttaa johtimien paljastumisen tai katkeamisen, tai muuten vahingoittaa virtajohtoa. Jos virtajohto on vahingoittunut, se voi aiheuttaa sähkön vuotamista ja tulipalon tai sähköiskun vaaran.

<Rajoitettu toimintotila> -painike on näkyvissä

Voit jatkaa laitteen käyttöä ennen kuin ratkaiset ongelman rajoittamalla toimintoja.
1
Valitse <Rajoitettu toimintotila>.
2
Käynnistä laite uudelleen valitsemalla <Kyllä>.
Laite käynnistyy uudelleen rajoitetussa toimintatilassa.
Kun ongelma on ratkaistu, viesti, joka kehottaa ottamaan yhteyden paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään, katoaa näytön vasemmasta alakulmasta.
Käytettävissä olevat toiminnot, kun tulostustoimintoa on rajoitettu:
Faksi, Skannaus, Skanneri, Internet, Opasohjelma/UKK, MEAP Application, Pikavalikko, Tilavalvonta, Etäkäyttöliittymä
Käytettävissä olevat toiminnot, kun skannaustoimintoa on rajoitettu:
Tallennetut tiedostot, Faksi/I-faksilokero, Tulostus, Internet, Opasohjelma/UKK, MEAP Application, Pikavalikko, Tilavalvonta, Etäkäyttöliittymä
Virheestä riippuen virheen tapahtumisen jälkeen suoritetaan järjestelmätietojen tallennus. Älä katkaise laitteen virtaa ennen kuin prosessi on valmis.

Kun viesti <Tämä toiminto ei ole nyt käytettävissä. Voit valita muita toimintoja [Päävalikosta]> näytetään

Tämä viesti näytetään, kun valitset rajoitetun toiminnon rajoitetussa toimintotilassa tai jos tulostus- tai skannaustoimintoa on rajoitettu. Valitse <Päävalikko>-näytöstä jokin toinen toiminto. Katso käytettävissä olevat toiminnot kohdasta (<Rajoitettu toimintotila> -painike on näkyvissä).

Kun viesti <Väritulostus ei ole nyt käytettävissä.> näytetään

Et voi käyttää väritulostustoimintoa, koska sen käyttöä on rajoitettu. Voit kuitenkin käyttää mustavalkoista tulostusta. Muuta tulostuksen tai kopioinnin asetuksia tarpeen mukaan.
9EHU-0SJ