<Instellen Fax/I-Fax postbus>

Geef de instellingen voor Fax/I-Fax postbus op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.
Item gemarkeerd met een sterretje (*)
Verschijnt alleen als uw machine een faxfunctie heeft.

<Instellen/Registr. vertrouwelijke fax postb.>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden> <Algemene instellingen> <Instellen Fax/I-Fax postbus>
U kunt een naam aan elk vertrouwelijk faxpostvak toewijzen en een pincode instellen.
Vertrouwelijke faxpostvakken instellen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellen/Registr. vertrouwelijke fax postb.>
<Postbusnummer>: 00 tot 49
Ja
Ja
Nee
Ja
C
Box Settings
<Registreer postbusnaam>
Ja
Ja
Nee
Ja*1
C
Box Settings
<PIN>
Ja
Ja
Nee
Ja
C
Box Settings
<Instel. URL TX>
Ja
Ja
Nee
Ja*1
C
Box Settings
<Initialiseren>
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
-
*1 Geeft items aan die niet worden afgeleverd als er een PIN is ingesteld.

<Geheugen RX postbus PIN>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Algemene instellingen>  <Instellen Fax/I-Fax postbus>
U kunt een pincode instellen voor het geheugenpostvak IN.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Geheugen RX postbus PIN>
<Instellen>: <PIN>, <Bevestigen>
Ja
Nee
Nee
Nee
C
Box Settings
Omdat u een geregistreerde PIN op geen enkele wijze kunt controleren, raden wij u aan de PIN te noteren en op te bergen op een veilige plek.

<Gebruik faxgeheugenslot> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Algemene instellingen>  <Instellen Fax/I-Fax postbus>
U kunt selecteren of u ontvangen faxdocumenten in de Geheugen RX-postbus opslaat. Ontvangen documenten in de machine opslaan (Ontvangst in geheugen)
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik faxgeheugenslot>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Gebruik I-Fax geheugenslot>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Algemene instellingen>  <Instellen Fax/I-Fax postbus>
U kunt selecteren of u ontvangen I-faxdocumenten in de Geheugen RX-postbus opslaat. Ontvangen documenten in de machine opslaan (Ontvangst in geheugen)
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik I-Fax geheugenslot>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Geheugenslot starttijd>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Algemene instellingen>  <Instellen Fax/I-Fax postbus>
U kunt de tijd opgeven waarna de functie Geheugenontvangst moet worden geactiveerd. De machine schakelt op het opgegeven tijdstip automatisch over naar de modus geheugenontvangst.
De starttijd instellen voor geheugenontvangst
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Geheugenslot starttijd>
<Dagelijks> (1 tot 5), <Geef dagen aan> (<Zon> tot <Zat>, 1 tot 5), <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Geheugenslot eindtijd>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Algemene instellingen>  <Instellen Fax/I-Fax postbus>
U kunt de tijd opgeven waarna de functie Geheugenontvangst moet worden uitgeschakeld. De machine annuleert op het opgegeven tijdstip automatisch de modus geheugenontvangst.
De eindtijd instellen voor geheugenontvangst
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Geheugenslot eindtijd>
<Dagelijks> (1 tot 5), <Geef dagen aan> (<Zon> tot <Zat>, 1 tot 5), <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Verdeelde gegevens RX timeout>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Algemene instellingen>  <Instellen Fax/I-Fax postbus>
U kunt opgeven hoe lang het duurt voordat de ontvangst wordt geannuleerd wanneer u een opgesplitste I-fax ontvangt en de daaropvolgende gegevens niet kunnen worden ontvangen. De gegevens die op het opgegeven tijdstip worden ontvangen, worden afgedrukt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Verdeelde gegevens RX timeout>
0 tot 24 tot 99 u.
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als u verdeelde gegevens verwijdert, kunnen deze niet meer voor het samenstellen van een document worden gebruikt, zelfs niet als de resterende verdeelde gegevens op een later tijdstip worden ontvangen.
Verdeelde gegevens kunnen niet als een normale afbeelding worden afgedrukt tenzij de gegevens zijn gecombineerd.

<Tijd. opgesl. best. doorzenden nr geheugenpostvak IN>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Algemene instellingen>  <Instellen Fax/I-Fax postbus>
U kunt opgeven of u ontvangen documenten automatisch wilt doorsturen naar de Geheugen RX-postbus als deze niet kunnen worden afgedrukt vanwege een fout, enz. Ontvangen documenten in de machine opslaan (Ontvangst in geheugen)
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Tijd. opgesl. best. doorzenden nr geheugenpostvak IN>
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
9EHW-0L9