<Ontvangen/Doorzenden>

Geef de instellingen op voor de functies voor ontvangen en doorsturen.
Item gemarkeerd met een sterretje (*)
Verschijnt alleen als uw machine een faxfunctie heeft.

<Afdrukrapport>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>
Hiermee wordt een lijst afgedrukt met de registratiedetails voor instellingen voor verzending/ontvangst en faxinstellingen.

<Algemene instellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>
Geef de instellingen op die gemeenschappelijk zijn voor de functies voor ontvangen en doorsturen.

<Faxinstellingen> *

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>
Geef de instellingen op voor het ontvangen en doorsturen van faxen.
9EHW-0L6