<Afdrukrapport>

Hiermee wordt een lijst afgedrukt met de registratiedetails voor instellingen voor verzending/ontvangst en faxinstellingen.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.
Item gemarkeerd met een sterretje (*)
Verschijnt alleen als uw machine een faxfunctie heeft.

<TX/RX lijst met gebruikersgegevens>

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Afdrukrapport>
U kunt een lijst met verzend-/ontvangstinstellingen die in de machine staan geregistreerd, afdrukken. TX-/RX-lijst met gebruikersgegevens
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<TX/RX lijst met gebruikersgegevens>
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-

<Lijst met gegevens faxgebruikers> *

 (Instellingen/Registratie) <Functie-instellingen>  <Ontvangen/Doorzenden>  <Afdrukrapport>
U kunt een lijst met faxinstellingen die in de machine staan geregistreerd, afdrukken. Lijst met gegevens faxgebruikers
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Lijst met gegevens faxgebruikers>
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
9EHW-0L7