<Import/export>

Geef de instellingen voor het importeren/exporteren van data van instellingen op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Import van USB-geheugen>

 (Instellingen/Registratie) <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>  <Import/export>
U kunt alle instellingengegevens van een USB-geheugenapparaat importeren.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Import van USB-geheugen>
<Sla importresultaat op apparaat op>: <Aan>, <Uit>
<Sla importresultaat op USB op>: <Aan>, <Uit>
<Decoderingswachtwoord>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-
Als er al een USB-geheugen op de machine is aangesloten, wordt dit USB-geheugen herkend als het medium dat moet worden gebruikt voor het importeren, zelfs als u een nieuw USB-geheugen aansluit. Druk op verwijder het aangesloten USB-geheugen plaats het gewenste USB-geheugen.

<Export nr USB-geheugen>

 (Instellingen/Registratie) <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>  <Import/export>
U kunt alle instellingengegevens naar een USB-geheugenapparaat exporteren.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Export nr USB-geheugen>
<Encryptiewachtwoord>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-
U kunt niet instellen welke instelling geëxporteerd moet worden bij het exporteren naar USB-geheugen. Alle instellingen worden als batch opgeslagen.
Als er al een USB-geheugen op de machine is aangesloten, wordt dit USB-geheugen herkend als het medium dat moet worden gebruikt voor het exporteren, zelfs als u een nieuw USB-geheugen aansluit. Druk op verwijder het aangesloten USB-geheugen plaats het gewenste USB-geheugen.

<Importresultaatrapport>

 (Instellingen/Registratie) <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>  <Import/export>
Selecteer dit om een rapport van de importresultaten af te drukken.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Importresultaatrapport>
<Ja>, <Nee>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-
Rapporten worden in de volgende taal afgedrukt.
Als de weergavetaal van de machine onmiddellijk na het importeren is ingesteld op Japans: Japanese
Als de weergavetaal van de machine onmiddellijk na het importeren is ingesteld op een andere taal dan Japans: Nederlands

<Import/export van webservice beperken>

 (Instellingen/Registratie) <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>  <Import/export>
Geef aan of import- en exportbewerkingen met andere webtoepassingen dan de Remote UI (UI op afstand) moeten worden beperkt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Import/export van webservice beperken>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
9EHW-0RC