<Gegevensbeheer>

Geef de databeheerinstellingen op, inclusief het importeren, exporteren en initialiseren van data van instellingen.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Import/export>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>
Geef de instellingen voor het importeren/exporteren van data van instellingen op.

<Initialiseer alle gegevens/instellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>
Selecteer dit om alle instellingen van de machine terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en de gegevens op de machine volledig te wissen. Het is meestal niet nodig deze instelling te gebruiken, maar het is handig om persoonlijke of vertrouwelijke informatie te wissen wanneer u de machine laat afvoeren. Initialiseren van alle gegevens/instellingen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Initialiseer alle gegevens/instellingen>
<Ja>, <Nee>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-

<TPM instellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>
Als de TPM-instelling is ingeschakeld, kunt u veilig in de versleutelingssleutel van de TPM-chip (TPM-sleutel) opslaan. Alle vertrouwelijke informatie, zoals een wachtwoord, het openbare sleutelpaar voor TLS-communicatie en het gebruikerscertificaat die in de machine is opgeslagen, wordt daarin versleuteld. U voorkomt hiermee dat belangrijke informatie per ongeluk in verkeerde handen valt. U kunt door herstellen van de TPM-sleutel het systeem weer activeren als de TPM chip niet werkt. TPM gebruiken
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<TPM instellingen>
<Gebruik TPM>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
C*1
Settings/Registration Basic Information
<Back-up TPM sleutel>
<Wachtwoord>: (maximaal 12 tekens)
<Herstel TPM sleutel>
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
-
*1 Als <TPM instellingen> is ingesteld op <Aan>, maak dan een back-up van de TPM-sleutel op de bestemmingsmachine voor importeren.
9EHW-0RA