Wkomponowanie tekstu „ŚCIŚLE TAJNE” (Zabezpieczający znak wodny)

Podczas kopiowania dokumentów zawierających poufne informacje, można wkomponować w nie widoczny tekst, taki jak ŚCIŚLE TAJNE lub POUFNE aby ostrzec nieautoryzowanych użytkowników, aby nie kopiowali tychże dokumentów. Podczas kopiowania dokumentu, który został już skopiowany, wkomponowany tekst pojawi się na całej stronie, co uniemożliwi wykonanie kopii z kopii. Opcje systemu
W zależności od używanego urządzenia funkcja ta jest dostępna domyślnie.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Naciśnij <Opcje> na ekranie Podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
4
Naciśnij <Zabezpieczający znak wodny>.
5
Wybierz rodzaj znaków i określ szczegółowe ustawienia, w razie konieczności.
Wkomponowywanie znaków wodnych takich jak „ŚCIŚLE TAJNE” lub „POUFNE”
Wkomponowywanie dat
Wkomponowywanie numerów referencyjnych
Wkomponowywanie numerów seryjnych
Wkomponowywanie ID lub nazwy użytkownika
6
Określ ustawienia drukowania znaku wodnego.
Ustaw format znaków.
Możesz wyregulować natężenie kolorów wykorzystywanych schematów oraz tła. Jeżeli naciśniesz po kolei opcje <Regulacja tła/kontrastu znaków>  <Próbny Wydruk>, zostanie wydrukowany przykład wzorca i tła. Sprawdź próbny wydruk i naciskaj /, aby wyregulować zabarwienie.
Próbny wydruk zawiera ukryty tekst i tło dla każdej względnej wartości kontrastu.
Obszar znajdujący się w ramce wydruku próbnego jest wykonaną próbką druku dla aktualnie ustawionej wartości kontrastu.
Ustawienie <Regulacja tła/kontrastu znaków> jest anulowane po zakończeniu zadania. Jeżeli chcesz korzystać z tych samych ustawień dla kolejnego zadania kopiowania, należy je zaprogramować ponownie.
7
Naciśnij <OK>  <Zamknij>.
8
Naciśnij przycisk  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
Nie można zmienić natężenia kolorów podczas drukowania.
9EHX-06X